Câu hỏi thường gặp

Kết xuất dữ liệu sang Excel

Lỗi Method ~ of object ~ failed

Hướng dẫn khắc phục lỗi -1147417848 Method '~' of object '~' failed

21/11/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi Method Open of object Workbooks failed

Lỗi Method '_Open' of object 'Workbooks' failed khi kết xuất dữ liệu sang Excel và hướng dẫn cách khắc phục

18/11/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi #Name khi mở bằng MS Excel 64-bit

Trong trường hợp đã bật chức năng hỗ trợ macro nhưng tập tin dự toán excel vẫn hiển thị lỗi #Name, cần kiểm tra xem máy tính cài đặt MS Excel phiên bản 32-bit hay 64-bit. Nếu cài đặt MS Excel 64-bit có thể thực hiện theo hướng dẫn trong bài viết này để khắc phục lỗi #Name.

28/10/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản Microsoft Office đang sử dụng thuộc phiên bản 32-bit hay 64-bit

Hướng dẫn kiểm tra bộ phần mềm Microsoft Office đang sử dụng là phiên bản nào, 32-bit hay 64-bit

06/10/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lựa chọn bộ Office 32-bit hay 64-bit

Máy tính sử dụng Windows 7 (64 bit) nên chọn Office 32 bit hay 64 bit để cài đặt. Chúng tôi đặc biệt đề nghị người dùng hãy cài đặt bộ Office 2010 phiên bản 32bit kể cả máy tính của họ đang sử dụng nền tảng 64bit”, đại diện của Microsoft nói.

17/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hướng dẫn cách lưu tập tin excel không bị lỗi #Name

Hướng dẫn lưu tập tin để khi mở lại không bị hiện tượng lỗi #Name và hướng dẫn cách khắc phục khi gặp hiện tượng này.

24/07/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi 1004 - Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted

Cài đặt phần mềm ADTPro lần đầu tiên trên máy tính thường xuất hiện lỗi 1004 khi kết xuất Excel, phần mềm hiển thị thông báo lỗi "1004: Programmatic access to Visual Basic Project is not trusted". Chỉ cần thực hiện khắc phục lỗi kết xuất Excel 1004 cho lần đầu tiên.

20/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Không thể chỉnh sửa hệ số có chữ Info

Sheet THKP (Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng) và THDT (Bảng tổng hợp dự toán công trình) có chữ Info, làm cách nào để chỉnh sửa hệ số có chữ Info này.

19/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Chênh lệch bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng của ADTPro và kết xuất Excel

Kết xuất dự toán sang Excel, kết quả bảng THKP của ADTPro và sheet THKP bên Excel có sự chênh lệch. Xin cho biết nguyên nhân và cách khắc phục.

25/08/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi 429 - ActiveX component can’t create object (Excel 2010, Excel 2013)

Sử dụng hệ điều hành Windows 8 (64-bit) và Excel 2013, khi thực hiện kết xuất Excel, phần mềm ADTPro hiển thị thông báo lỗi 429 - ActiveX component can’t create object.

24/08/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923605 | Online: 3465