Câu hỏi thường gặp

Lựa chọn bộ Office 32-bit hay 64-bit
Máy tính sử dụng Windows 7 (64 bit) nên chọn Office 32 bit hay 64 bit để cài đặt. Chúng tôi đặc biệt đề nghị người dùng hãy cài đặt bộ Office 2010 phiên bản 32bit kể cả máy tính của họ đang sử dụng nền tảng 64bit”, đại diện của Microsoft nói.
Hỏi: Lựa chọn bộ Office 32 bit hay 64 bit
 
Trả lời: Có 2 phiên bản Office để cài đặt: loại 32-bit và 64-bit. Loại phiên bản nào phù hợp với người sử dụng phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng bộ ứng dụng Office.
 
Bộ Office phiên bản 64-bit có một số giới hạn nhưng sẽ phù hợp để chọn khi:
 
- Bạn làm việc với tập hợp dữ liệu vô cùng lớn chẳng hạn như các doanh nghiệp có quy mô lớn làm việc với các tập tin excel có sự tính toán phức tập, sử dụng nhiều PivotTables, PowerPivot, PowerMap, or PowerView. Bộ Office phiên bản 64-bit có thể thực thi tốt hơn cho người sử dụng.
 
- Bạn làm việc với những hình ảnh, video hoặc đoạn phim hoạt hình trong PowerPoint  vô cùng lớn. Bộ Office phiên bản 64-bit có thể phù hợp hơn để xử lý những bảng ...(slide decks) phức tạp.
 
- Bạn làm việc với những tài liệu Word vô cùng lớn. Bộ Office phiên bản 64-bit có thể phù hợp hơn để xử lý tài liệu Word với các bảng, đồ thị hoặc đối tượng lớn. 
 
- Bạn đang làm việc với các tập tin Project 2013 có dung lượng lớn hơn 2GB, đặc biệt nếu dự toán có nhiều dự án con.
 
- Bạn đang muốn giữ lại bộ Office phiên bản 64-bit mà bạn đang sử dụng. Các chương trình của bộ Office phiên bản 32-bit và 64-bit là không tương thích với nhau, do đó bạn không thể cài đặt đồng thời cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit trên cùng một máy tính.
 
- Bạn đang là nhà phát triển các giải pháp cho bộ ứng dụng Office, như các add-in hoặc các tùy chỉnh tài liệu
 
- Cơ quan bạn đang làm việc yêu cầu phần triển khai DEP cho các ứng dụng văn phòng. DEP là một tập hợp kỹ thuật phần cứng phần mềm phục vụ cho giải pháp tăng cường an ninh.
 
Nếu bạn không áp dụng những điều đã liệt kê ở bên, bộ Office phiên bản 32-bit có lẽ là sự lựa chọn đúng cho bạn.
 
Ghi chú: Bộ Office phiên bản 32-bit chạy tốt trên các máy tính cài đặt Windows 32-bit và the 64-bit. Nếu bạn cài đặt bộ Office phiên bản 64-bit, máy tính của bạn phải sử dụng là bản Windows 64-bit. 
 
Những hạn chế của bộ Office phiên bản 64-bit
Bộ Office phiên bản 64-bit có thể thực thi tốt hơn trong một số trường hợp, tuy nhiên nó lại có tồn tại một số hạn chế như sau:
- Giải pháp sử dụng thư viện ActiveX, ComCtl sẽ không hoạt động được.
- ActiveX của bên cung cấp thứ 3 và các add-in sẽ không hoạt động được.
- VBA chứa các khai báo Declare sẽ không hoạt động trên phiên bản 64-bit nếu không được cập nhật.

Hướng dẫn kiểm tra phần mềm Excel đang cài đặt là phiên bản 32-bit hay 64-bit tại đâyBài viết có liên quan:
Microsoft: Không nên dùng Office 2010 64 bit
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11637764 | Online: 110