Giới thiệu

Phần mềm dự toán miễn phí

ADTPro phiên bản ADTPro 9.6.69 (Trial) phát hành ngày 12/05/2017 đã có chức năng kiểm tra, thẩm tra dự toán.

Phần mềm dự toán ADTPro phiên bản dùng thử có đầy đủ các chức năng như phần mềm dự toán ADTPro phiên bản thương mại, hỗ trợ in trực tiếp từ phần mềm và kết xuất dữ liệu sang excel với đầy đủ liên kết.
- Số file công trình: vô hạn.
- Số công trình tạo trên 1 file công trình: 1.
- Số hạng mục công trình: 2.
- Số công tác: 20.
- Bảo hành: vĩnh viễn.
 
Download tập tin đính kèm:
Bộ cài đặt ADTPro 9.0 Trial (Dung lượng ~ 80MB) - cập nhật lần cuối ngày: 12/05/2017

Lưu ý: Không sử dụng phiên bản ADTPro 9.6.69 (Trial) để mở file dự toán lập bằng phiên bản thương mại.
Visited: 11923188 | Online: 3048