Download

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của 63 tỉnh/thành phố theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Tổng hợp văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng. Công bố đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Cập nhật lần cuối: 10/11/2019.

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Cập nhật lần cuối: 10/11/2019
Mục lục: A | B | C | Đ | G | H | K | L | N | P | Q | S | T | V | Y
STT Tỉnh/TP Nội dung
0 Bộ Xây dựng Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1 An Giang Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang (QĐ số 1172/QĐ-UBND, 1173/QĐ-UBND, 1174/QĐ-UBND, 1175/QĐ-UBND) đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD
2 Bà Rịa - Vũng Tàu Công văn số 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Bắc Kạn  
4 Bắc Giang  
5 Bạc Liêu Công văn số 443/SXD-QLXD ngày 17/6/2016 của Sở Xây dựng v/v công bố giá nhân công, ca máy xây dựng 5 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Lưu ý: Từ tháng 05/2016 trở đi đơn giá nhân công, ca máy đã công bố mức lương theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD
6 Bắc Ninh Công văn số 02/HD-SXD ngày 23/05/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7 Bến Tre  
8 Bình Định  
9 Bình Dương 1. Công văn số 2945/UBND-KTN ngày 17/08/2016 v/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
2. Công văn 4814/UBND-KTN ngày 10/10/2018 v/v điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
10 Bình Phước  
11 Bình Thuận Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 28/04/2016 v/v mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
Lưu ý: Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận ban hành kèo theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 đã tính đơn giá nhân công qui định theo TT số 05/2016/TT-BXD
12 Cà Mau Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 24/01/2017 công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13 Cần Thơ Công văn số 1484/SXD-QLXD ngày 27/05/2016 hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng và điều chỉnh giá một số công tác trong đơn giá sửa chữa
14 Cao Bằng Công văn số 1030/UBND-XD ngày 09/05/2016 v/v xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15 Đà Nẵng Công văn số 107/TB-UBND ngày 15/07/2016 Thông báo v/v áp dụng Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
16 Đắk Nông Công văn số 437/SXD-KT ngày 29/04/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
17 Đắk Lắk Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (TT số 01/2015/TT-BXD)
18 Điện Biên Công văn số 421/SXD-KTXDTH ngày 05/05/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19 Đồng Nai Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai (QĐ số 1901/QĐ-UBND, 1902/QĐ-UBND, 1903/QĐ-UBND, 1904/QĐ-UBND) đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD
20 Đồng Tháp 1. Công văn số 130/UBND-KTN ngày 10/03/2016 v/v điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (TT số 01/2015/TT-BXD )
2. Công văn số 57/UBND-ĐTXD ngày 06/03/2017 v/v điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (TT số 05/2016/TT-BXD )
21 Gia Lai Công văn số 170/HD-SXD ngày 15/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (TT số 01/2015/TT-BXD)
22 Hà Giang Công văn số 694/UBND-XD ngày 22/03/2016 v/v công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tình Hà Giang (TT số 01/2015/TT-BXD)
23 Hà Nam Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 phần phụ lục: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24 Hà Nội 1. Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 v/v công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 v/v công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 v/v công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
25 Hà Tĩnh Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh công bố kèm theo QĐ số 41/QĐ-SXD ngày 10/05/2016 đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD
26 Hải Dương Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/07/2016 v/v quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Lưu ý: Ngày 23/08/2016 tỉnh Hải Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình năm 2016
27 Hải Phòng Quyết định số 3322/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28 Hậu Giang  
29 Hồ Chí Minh 1. Công văn số 7322/SXD-KTXD ngày 06/05/2016 v/v thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng
2. Đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD
3. Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 v/v hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND
30 Hòa Bình Công văn số 1514/HD-SXD ngày 22/08/2016 v/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31 Hưng Yên Công văn số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/06/2016 v/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
32 Khánh Hòa Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 07/08/2017 v/v Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
33 Kiên Giang  
34 Kon Tum  
35 Lai Châu  
36 Lâm Đồng 1. Công văn số 2520/UBND-KH ngày 12/05/2016 v/v áp dụng đơn giá nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng
2. Công văn số 1386/TB-SXD ngày 12/10/2016 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. Công văn số 1364/SXD-KT&VLXD ngày 10/10/2016 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Phụ lục 1: 1364-SXD-KT&VLXD-10-10-2016-phu-luc-1-Bang-don-gia-nhan-cong
Phụ lục 2: 1364-SXD-KT&VLXD-10-10-2016-phu-luc-2-Bang-gia-ca-may-thiet-bi-thi-cong4. Công văn số 7851/UBND-KH ngày 20/11/2017 v/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng
5. Công văn số 02/TB-SXD ngày 02/01/2018 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. Công văn số 01/SXD-KT&VLXD ngày 02/01/2018 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Phụ lục 1: 01-SXD-KT&VLXD-02-01-2018-phu-luc-1-Bang-don-gia-nhan-cong
Phụ lục 2: 01-SXD-KT&VLXD-02-01-2018-phu-luc-2-Bang-gia-ca-may-thiet-bi-thi-cong
37 Lạng sơn  
38 Lào Cai  
39 Long An Công văn số 2050/SXD-KTXD ngày 27/07/2016 v/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong xây dựng công trình
40 Nam Định Công văn số 493SXD-QLHĐXD ngày 20/06/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
41 Nghệ An Công văn số 1891/SXD-KTKH ngày 23/08/2016 v/v công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD
42 Ninh Bình Công văn số 631/SXD-KT&VLXD ngày 15/06/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
43 Ninh Thuận Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nình Thuận
44 Phú Thọ  
45 Phú Yên 1. Công văn số 142/TB-SXD ngày 05/05/2016 thông báo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. Từ ngày 01/11/2016: Công văn số 383/TB-SXD ngày 01/11/2016 thông báo hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Bộ đơn giá xây dựng mới của Tỉnh (Áp dụng từ ngày 01/11/2016)
46 Quảng Bình  
47 Quảng Nam  
48 Quảng Ngãi Công văn số 2296/UBND-CNXD ngày 13/05/2016 v/v xác định mức lương đầu vào làm cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
49 Quảng Ninh  
50 Quảng Trị Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 30/05/2016 công bố bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
51 Sóc Trăng Công văn số Công văn số 1052/UBND-TH ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng
52 Sơn La Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
53 Tây Ninh
54 Thái Bình Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 28/04/2016 công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
55 Thái Nguyên Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
56 Thanh Hóa Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (TT số 01/2015/TT-BXD)
Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/08/2016 v/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa
57 Thừa Thiên – Huế  
58 Tiền Giang
2. QĐ số 2047/QĐ-UBND ngày 15/07/2016 công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
3. Công văn số 901/SXD-KH ngày 29/07/2016 hướng dẫn xác định chi phí xây dựng công trình (Từ ngày 01/08/2016 sử dụng định mức do BXD công bố để lập dự toán, không sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố).
59 Trà Vinh Công văn số 884/SXD-KTVL ngày 17/08/2017 v/v hướng dẫn áp dụng Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trên địa bàn thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh theo công văn số 2708/UBND-CNXD ngày 20/07/2017 của UBND tỉnh
60 Tuyên Quang  
61 Vĩnh Long Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 v/v ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
62 Vĩnh Phúc Quyết định số 1504/QD-UBND ngày 29/04/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
63 Yên Bái Công văn số 1244/UBND-XD ngày 16/06/2016 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
64 Tập đoàn điện lực Việt Nam Văn bản số 1735/EVN-ĐT ngày 29/04/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
>> Mời Quý khách ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của ADTPro   

Ý kiến khách hàng: (7)

Gửi ý kiến

Công văn 1866/SXD-QLXD ngày 13/7/2018 của Sở XD tỉnh Tây Ninh.

có ai có hướng dẫn điều chỉnh của Hải Phong theo thông tư 05/2016 không ạ. Cho minh xin với ạ. Cảm ơn mn nhé

Tỉnh Vĩnh Long chưa có hướng dẫn điều chỉnh theo Thông tư O5/2016. xác định chi phí nhân công, ca máy như thế nào ạ

Có ai có hướng dẫn điều chỉnh tiền lương theo thông tư 05/2016 của tỉnh Quảng Nam cho mình xin với ạ. Mình cảm ơn nhiều

Có ai có hướng dẫn điều chỉnh tiền lương theo thông tư 05/2016 của tỉnh Thái Nguyên cho mình xin với. Xin cảm ơn

Nhờ Admin kiểm tra xem đã có hướng dẫn điều chỉnh của tỉnh Nghệ An chưa. Xin cảm ơn.

Các bạn có hướng dẫn điều chỉnh dự toán tại địa phương mình đang công tác có thể gởi email vào hộp thư quyettoan@quyettoan.vn để chia sẻ với mọi người nhé.

Visited: 11804746 | Online: 362