Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016
Ngày 20/06/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1901/QĐ-UBND); 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1902/QĐ-UBND); 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1903/QĐ-UBND).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/06/2016.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá Vật liệu áp dụng chung cho toàn tỉnh, đơn giá nhân công và máy thi công tính theo từng vùng (vùng I, II và III).
Ngày 20/06/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1901/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1902/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1903/QĐ-UBND).
4. Đơn giá dịch vụ đô thị (QĐ số 1904/QĐ-UBND).

I. Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 6/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.
 
II. Chi phí nhân công:
Phương pháp xác định đơn giá nhân công trong đơn giá được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. 
Mức lương đầu vào (LNC) gồm:
- Địa bàn vùng I: 2.530.000 đồng/tháng, áp dụng trên địa bàn Thành phố Biên Hòa; các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom.
- Địa bàn vùng II: 2.320.000 đồng/tháng, áp dụng trên địa bàn thị xã Long Khánh; các huyện: Định Quán, Xuân Lộc.
- Địa bàn vùng III: 2.154.000 đồng/tháng, áp dụng trên địa bàn các huyện: Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.

III. Chi phí máy thi công:
Phương pháp xác định đơn giá máy thi công trong đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Trong đơn gia ca máy chi phí nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được xác định như sau:
- Xăng Ron 92: 16.845 đồng/lít.
- Dầu Diezel 0,05S: 12.155 đồng/lít.
- Dầu Mazut No3 (380): 9.118 đồng/kg.
- Điện: 1.622 đồng/kwh (Văn bản số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 16/03/2015).

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liêu được xác định như sau:
- Động cơ xăng: 1,03;
- Động cơ diesel: 1,05;
- Động cơ điện: 1,07;

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng, liên hệ trực tiếp văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để mua trọn bộ đơn giá. Giá trọn bộ: 4.000.000 đồng/bộ.
    

Ý kiến khách hàng: (6)

Gửi ý kiến

Ad có thể cho xin bộ đơn giá dịch vụ công ích của QD-1904-UBND CỦA TỈNH ĐỒNG NAI KHÔNG ?

Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Nai phần xây dựng và phần lắp đặt (bản cứng) giá tổng cộng bao nhiêu Ad!

Khi áp dụng đơn giá này thì có sử dụng hệ số điều chỉnh nhân công và ca máy nữa không?
Admin: Bộ đơn giá đã tính với mức lương qui định tại thông tư số 05/2016/TT-BXD, tại thời điểm năm 2016 không sử dụng hệ số điều chỉnh.
Lưu ý: tỉnh Đồng Nai công bố 3 bộ đơn giá tương ứng với 3 mức lương khác nhau.

13:58 - 09/08/2016

Trả lời bài viết

Thích 2

Ad có link download bộ đơn giá xây dựng năm 2016 của tỉnh Đồng Nay không?
SXD tỉnh Đồng Nai đang bán bộ đơn giá này với giá: 4.000.000 đồng/bộ, có lẽ SXD sẽ không upload đơn giá lên website như SXD TPHCM. Rất tiếc, bên mình chỉ có bộ đơn giá bản cứng (sách) chứ không có bản mềm (file pdf).

Link đơn giá khảo sát bị hỏng ad ơi.
Cảm ơn bạn, Admin đã sửa link.

Cho hỏi sao không thấy công bố đơn giá sửa chữa
@Thiện: theo thông tin không chính thống từ SXD thì đơn giá sửa chữa sẽ ban hành sau (đang đợi BXD công bố định mức mới).

Visited: 11545253 | Online: 1044