Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đơn giá năm 2020) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình (QĐ số 1901/QĐ-UBND); 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (QĐ số 1902/QĐ-UBND); 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (QĐ số 1903/QĐ-UBND); 4. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (QĐ số 1904/QĐ-UBND); 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (QĐ số 1905/QĐ-UBND); 6. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ số 1906/QĐ-UBND)..

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/07/2020.

Ngày 14/07/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đơn giá năm 2020) gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình (QĐ số 1901/QĐ-UBND).
2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (QĐ số 1902/QĐ-UBND).
3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (QĐ số 1903/QĐ-UBND).
4. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (QĐ số 1904/QĐ-UBND).
5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (QĐ số 1905/QĐ-UBND).
6. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ số 1906/QĐ-UBND).
 
I. Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo giá vật liệu xây dựng trung bình các tháng của năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Sở Xây dựng công bố (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.
 
II. Chi phí nhân công:
Đơn giá nhân công xây dựng áp dụng theo Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 08/07/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

III. Chi phí máy thi công:
Đơn giá máy thi công và thiết bị xây dựng áp dụng theo Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 08/07/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Trong đơn gia ca máy chi phí nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được xác định như sau:
- Xăng E5 Ron 92-II: 12.955 đồng/lít.
- Dầu Diezel 0,05S-II: 11.009 đồng/lít.
- Điện: 1.864,44 đồng/kwh (Văn bản số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 20/03/2019).

Hệ số nhiên liệu phụ trong chi phí nhiên liêu được xác định như sau:
- Động cơ xăng: 1,02;
- Động cơ diesel: 1,03;
- Động cơ điện: 1,05;

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng, liên hệ trực tiếp văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để mua trọn bộ đơn giá. Giá trọn bộ: 2.500.000 đồng/bộ.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545249 | Online: 1040