Câu hỏi thường gặp

Vật liệu, nhân công, máy thi công

Cách xác định lương nhân công dịch vụ công ích đô thị: Duy trì cây xanh đô thị theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Tính tiền lương nhân công dịch vụ công ích đô thị: Duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị, chiếu sáng công cộng, thu gom vận chuyển rác có tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD hay không?

08/08/2015

1 phản hồi

Xem chi tiết
Làm cách nào để bổ sung lương tối thiểu theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Bổ sung lương tối thiểu vùng theo theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP để xác định chi phí nhân công, chênh lệch nhân công lái máy.

02/01/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Không thể nạp dữ liệu thông báo giá tháng 11/2010 tỉnh Lâm Đồng

Xử lý thông báo lỗi không tìm thấy tập tin ..\dongia\lamdong\2010\7677782007.dat

12/11/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Phụ cấp không ổn định sản xuất

Có địa phương ban hành phụ cấp không ổn định sản xuất nhưng cũng có địa phương không ban hành phụ cấp không ổn định sản xuất. Vậy căn cứ vào cơ sở nào để xác định phụ cấp không ổn định sản xuất.

13/08/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Không hiển thị tiện ích chuyển đổi nhân công nhóm I sang nhân công nhóm II

Lập dự toán hạng mục công trình giao thông, cần phân tích đơn giá xây dựng công trình với nhân công nhóm II, phần mềm không thấy hiển thị chức năng chuyển đổi nhân công từ nhóm I sang nhóm II, III.

29/11/2010

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923232 | Online: 3092