Câu hỏi thường gặp

Phần mềm Thẩm tra Dự toán

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán Excel vào phần mềm ADTPro

Hướng dẫn khai báo nhận diện tập tin dự toán Excel, chuyển dữ liệu từ Excel vào phần mềm ADTPro.

20/11/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Trình tự thực hiện thẩm tra dự toán bằng phần mềm dự toán ADTPro

Trình tự các bước thực hiện thẩm tra hồ sơ dự toán bằng phần mềm thẩm tra dự toán ADTPro.

01/11/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Phần mềm ADTPro không thể chuyển mã hiệu đơn giá tạm tính (TT) vào phần mềm để thẩm tra

Chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán Excel vào phần mềm ADTPro để thẩm tra, gặp hiện tượng không chuyển mã hiệu đơn giá tạm tính (TT) vào phần mềm. Thay vào đó, phần mềm ADTPro nhận diện đây là khối lượng diễn giải chi tiết.

26/10/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thẩm tra dự toán Excel lập bằng phần mềm dự toán XP

Tập tin dự toán Excel lập bằng phần mềm dự toán XP có mã hiệu đơn giá không có dấu chấm, mã hiệu AB11313 thay vì AB.11313 như bộ đơn giá TPHCM đã ban hành.

25/10/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hướng dẫn nhận diện tập tin dự toán excel được kết xuất bởi các phần mềm dự toán phổ biến trên thị trường

Các đơn vị lập trình phần mềm dự toán có thể nhanh chóng nhận diện tập tin dự toán excel được kết xuất bởi phần mềm dự toán nào. Làm cách nào để một đơn vị thẩm tra hoặc một đơn vị sử dụng phần mềm dự toán ADTPro có thể nhanh chóng nhận diện tập tin dự toán excel được kết xuất bởi phần mềm dự toán nào, để việc thực hiện chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán excel vào phần mềm ADTPro đơn giản.

27/09/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần mềm Thẩm tra, Thẩm định Dự toán

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần mềm Thẩm tra, Thẩm định Dự toán

05/09/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đơn vị thi công có cần sử dụng chức năng Thẩm tra, thẩm định dự toán hay không

Chức năng thẩm tra thực hiện việc kiểm tra sai sót (nếu có) của bảng khối lượng dự toán (đơn giá VL, NC, MAY), khối lượng theo diễn giải và nhập khối lượng theo dài/rộng/cao. Kiểm tra bảng phân tích vật tư phát hiện xem dữ liệu nào đã thêm mới, xóa bỏ, chỉnh sửa tên hao phí, định mức hao phí, đơn vị tính hao phí. Với những tính năng này thì đơn vị nào cũng có thể sử dụng chức năng Thẩm tra.

03/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Làm cách nào để xem lại kết quả Thẩm tra, thẩm định dự toán đã chạy thẩm tra

Phần mềm thẩm tra dự toán ADTPro đã hỗ trợ chức năng xem lại dữ liệu đã thẩm tra trước đó.

02/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923243 | Online: 3103