Download

Phần mềm Dự toán - Dự thầu

Bộ cài đặt phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản dùng thử

ADTPro 9.6.69 Trial phát hành ngày 12/05/2017. Phần mềm ADTPro phiên bản dùng thử có đầy đủ các chức năng như phần mềm ADTPro phiên bản thương mại, tuy nhiên phiên bản này có một số hạn chế như sau:
1. Số nội dung công tác tối đa trong một hạng mục công trình là 20.
2. Một công trình có thể tạo tối đa 2 hạng mục công trình.

20/11/2013

4 phản hồi

Xem chi tiết
Bộ cài đặt phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản thương mại

Quý khách làm thất lạc đĩa CD cài đặt phần mềm ADTPro phiên bản thương mại hoặc đĩa CD bị lỗi, có thể download bộ cài đặt ADTPro phiên bản thương mại và công cụ mở khóa ADTPro để cài đặt và cập nhật phiên bản mới nhất. Công cụ này chỉ hỗ trợ cho phần mềm ADTPro còn bảo hành, bảo trì.

14/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11893034 | Online: 214