Giới thiệu

Phần mềm Thẩm tra Dự toán

Đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm tra thiết kế, nội dung công việc chủ yếu của việc thẩm tra thiết kế như sau:
1. Kiểm tra sự phù hợp về khối lượng chủ yếu so với khối lượng thiết kế;
2. Kiểm tra sự vận dụng phù hợp về định mức, đơn giá (*);
3. Kiểm tra sự vận dụng phù hợp về các quy định hiện hành của Nhà nước đối với công tác lập dự toán;

Công ty Quyết Toàn đã nghiên cứu và xây dựng thành công chức năng kiểm tra định mức, đơn giá từ tập tin dự toán Excel bất kỳ. Phần mềm Thẩm tra ADTPro được chạy thử nghiệm từ tháng 10/2014 và chính thức phát hành với ADTPro phiên bản 9.0 vào tháng 1/2015.
 
Thẩm tra dự toán là copy dữ liệu để chạy lại dự toán?
Từ trước đến nay công việc Thẩm tra dự toán khá vất vả, thông thường các đơn vị thẩm tra phải nhập lại bảng khối lượng dự toán (mã hiệu, khối lượng) cần kiểm tra, chạy lại phân tích vật tư để so sánh kết quả dự toán thẩm tra so với dự toán đã lập. Thực hiện công việc kiểm tra như trên sẽ mất nhiều thời gian, nhàm chán và không tận dụng được dữ liệu đã lập dự toán trước đó.

Sẽ khó phát hiện hao phí vật tư Ma tít đã được chỉnh sửa định mức tăng từ 0,4 kg lên 0,8 kg bằng cách kiểm tra thủ công, nhưng nếu đưa tập tin dự toán Excel vào kiểm tra bằng phần mềm Thẩm tra dự toán ADTPro, sai sót này sẽ được nhanh chóng phát hiện và tô màu đỏ để nhận biết sai khác.
 
Nhận diện tập tin dự toán Excel
Thị trường có bao nhiêu phần mềm dự toán sẽ có tương ứng bấy nhiêu kiểu tập tin dự toán excel được kết xuất bởi các phần mềm dự toán. Để phần mềm thẩm tra hiểu được dữ liệu cần kiểm tra trên những sheet nào của tập tin dự toán Excel bất kỳ đòi hỏi phải thực hiện thao tác nhận diện tập tin excel.
 
Phần mềm thẩm tra ADTPro đã xây dựng thành công chức năng hiển thị nội dung tập tin dự toán Excel ngay bên trong phần mềm thẩm tra ADTPro. Với tính năng này cho phép người sử dụng dễ dàng khai báo nhận diện một tập tin dự toán excel để chuyển dữ liệu và thực hiện Thẩm tra trên kết quả đã chuyển thành công.

Ngoài ra, phần mềm Thẩm tra dự toán ADTPro cũng đã cung cấp sẵn các mẫu nhận diện excel giúp người sử dụng thuận lợi hơn, thực hiện việc chọn tập tin dự toán excel để kiểm tra một cách đơn giản nhất.
 
Kiểm tra bảng khối lượng dự toán
Tùy thuộc vào hồ sơ dự toán cần kiểm tra được lập dự toán theo phương pháp nào (theo phương pháp đơn giá hay theo phương pháp định mức), cơ quan kiểm tra có thể lựa chọn kiểm tra việc áp dụng đơn giá lập dự toán xây dựng công trình, cụ thể như sau:
- Kiểm tra MAĐG lập dự toán có phù hợp quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương;
- KIểm tra nội dung công tác lập dự toán có phù hợp nội dung công tác công bố đơn giá của địa phương;
- Kiểm tra đơn vị tính nội dung công tác;
- Kiểm tra việc áp dụng mã hiệu đơn giá vận chuyển lập dự toán đã phù hợp với mã hiệu đơn giá công tác máy đào hay chưa;
- Kiểm tra tính chính xác đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công (chức năng dễ nhất, phần mềm thẩm tra cơ bản nào cũng làm được);
- Kiểm tra việc áp dụng mã hiệu đơn giá lập dự toán xây dựng công trình đã vận dụng định mức mới nhất công bố theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD, 1173/QĐ-BXD, 587/QĐ-BXD và 588/QĐ-BXD;
- Kiểm tra khối lượng tính toán theo kiểu dài, rộng, cao hoặc khối lượng diễn giải chi tiết;
- Kiểm tra tính logic của biểu thức tính khối lượng diễn giải chi tiết;
 
Kiểm tra bảng phân tích vật tư
Phần mềm Thẩm tra dự toán ADTPro sử dụng thuật toán kiểm tra thông minh kết hợp với bộ từ điển Thẩm tra có thể thực hiện kiểm tra các nội dung sau đây của bảng phân tích vật tư:
- Kiểm tra từng công tác, từng hao phí vật tư trong từng công tác xem có sai khác, chênh lệch (tăng/giảm) so với định mức của cơ quan nhà nước ban hành;
- Kiểm tra nội dung hao phí vật tư, ĐVT hao phí vật tư;
- Kiểm tra phát hiện việc thêm mới, xóa bỏ hao phí vật tư so với định mức hao phí của cơ quan nhà nước ban hành.
- Kiểm tra mã hiệu đơn giá đã phân tích thành phần hao phí với cấp phối vữa sử dụng xi măng PC40 hay chưa.
 
Các tiện ích cung cấp khi Thẩm tra Dự toán
- Kết xuất excel Bảng Thẩm tra khối lượng dự toán.
- Kết xuất excel Bảng Thẩm tra hao phí (Phân tích vật tư).
- Chuyển đổi sang thẩm tra MAĐG (PC40).
- Xem chiết tính bảng đơn giá, công cụ này giúp cơ quan kiểm tra xác định mã hiệu đơn giá phân tích cát vàng Ml>2 là đúng hay cát mịn Ml=1.5-2,0 là đúng. Chức năng xem bảng chiết tính đơn giá được sử dụng rất nhiều và rất hữu dụng khi thực hiện kiểm tra hồ sơ dự toán.
- Thay thế bằng mã hiệu đơn giá khác.
- Các tiện ích khác nhằm hỗ trợ hoàn thiện một bộ hồ sơ dự toán thẩm tra.
- Báo cáo nội dung chỉnh sửa sau khi thẩm tra so với nội dung lập dự toán ban đầu.
- Từ dữ liệu tập tin excel nạp vào phần mềm ADTPro để thẩm tra, phần mềm Thẩm tra dự toán ADTPro sẽ thực hiện kết xuất hoàn chỉnh một bộ hồ sơ Dự toán Thẩm tra với toàn bộ dữ liệu nguồn được lấy từ tập tin dự toán Excel.


Video:  Giới thiệu chức năng Thẩm tra, Thẩm định dự toán ADTPro
Visited: 11892872 | Online: 52