Câu hỏi thường gặp

Hệ số điều chỉnh NC, máy thi công

Thắc mắc hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công tỉnh Khánh Hòa theo TT số 01/2015/TT-BXD

Trả lời thắc mắc về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công qui định tại QĐ số 2228/QĐ-UBND ngày 17/08/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

28/04/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Công trình phá dỡ sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công nào là đúng?

Công trình phá dỡ sử dụng đơn giá xây dựng công trình - phần Sửa chữa và đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng, sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công như thế nào là đúng

14/12/2009

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11892891 | Online: 71