Download

Bảng giá ca máy, thiết bị thi công

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Phước (năm 2011)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Phước công bố kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh Bình Phước.

12/12/2014

4 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông công bố theo mức lương tối thiểu vùng từ 730.000 đồng/tháng đến 1.650.000 đồng/tháng

15/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận (năm 2011)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận công bố kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23/06/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

07/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre (năm 2011)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre công bố kèm theo công văn số 1001/UBND-TCĐT 17/03/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.

04/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

01/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (năm 2013)

Công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 công bố đính chính bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (842/SXD-KTXD)

27/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (năm 2010)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo công văn số 842/SXD-KTXD ngày 14/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

27/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (năm 2011)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa công bố kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

27/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (năm 2014)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa công bố kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

27/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (năm 2011)

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Dương công bố kèm theo Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương.

27/05/2014

4 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11922709 | Online: 2569