Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (năm 2011)
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa công bố kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa công bố kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Download tập tin đính kèm:
12_QD_UBND_05_01_2011_Bang_Gia_Ca_May_Khanh_Hoa   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10959064 | Online: 234