Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (năm 2013)
Công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 công bố đính chính bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (842/SXD-KTXD)
Đính chính bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công bố kèm theo công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Download tập tin đính kèm:
315_SXD_KTXD_25_04_2013_Dinh_chinh_bang_gia_ca_may_Lam_dong_842_SXD_KTXD.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958910 | Online: 80