Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (năm 2014)
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa công bố kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa công bố kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Download tập tin đính kèm:
279_QD_UBND_07_02_2014_Bang_gia_ca_may_Khanh_Hoa   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10878187 | Online: 1678