Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre (năm 2011)
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre công bố kèm theo công văn số 1001/UBND-TCĐT 17/03/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre công bố kèm theo công văn số 1001/UBND-TCĐT 17/03/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.

Download tập tin đính kèm:
1001_UBND_TCDT_17_03_2011_Bang_gia_ca_may_va_thiet_bi_thi_cong_Ben_Tre.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10959046 | Online: 216