Download

Tài liệu MS Project

Font chữ sử dụng với phần mềm MS Project lập tiến độ thi công, quản lý dự án xây dựng

Font chữ unicode cho nội dung trình bày và in ấn đẹp. Tuy nhiên, nếu cần copy tiến độ thi công từ MS Project sang AutoCAD sẽ bị vỡ font nếu sử dụng font chữ unicode. Có một giải pháp tạm thay thế là sử dụng bộ font chữ VNI-Arial, tức là font chữ VNI nhưng kiểu chữ tương tự Arial (unicode). Sử dụng giải pháp này đáp ứng yêu cầu trình bày và in ấn đẹp tương tự như sử dụng font chữ unicode và đồng thời copy sang AutoCAD không bị vỡ font.

29/10/2015

1 phản hồi

Xem chi tiết
Template lập tiến độ thi công với MS Project

Bắt đầu lập tiến độ thi công, bạn phải thực hiện các khai báo thông tin cho dự án. Có nhiều thông tin và option (tùy chọn) giống nhau cho các dự án như LỊCH LÀM VIỆC, thiết lập Fixed Duration,.... việc khai báo này sẽ mất thời gian của bạn. Nếu tạo ra Template chuẩn sau đó chúng ta có thể sử dụng sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian thiết lập ban đầu cho các dự án.

23/10/2015

1 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11892913 | Online: 93