Download

Font chữ sử dụng với phần mềm MS Project lập tiến độ thi công, quản lý dự án xây dựng
Font chữ unicode cho nội dung trình bày và in ấn đẹp. Tuy nhiên, nếu cần copy tiến độ thi công từ MS Project sang AutoCAD sẽ bị vỡ font nếu sử dụng font chữ unicode. Có một giải pháp tạm thay thế là sử dụng bộ font chữ VNI-Arial, tức là font chữ VNI nhưng kiểu chữ tương tự Arial (unicode). Sử dụng giải pháp này đáp ứng yêu cầu trình bày và in ấn đẹp tương tự như sử dụng font chữ unicode và đồng thời copy sang AutoCAD không bị vỡ font.
Một số đơn vị khi lập tiến độ thi công, quản lý dự án bằng phần mềm MS Project đã gặp phải hiện tượng vỡ font khi copy sang AutoCAD. Giải pháp thay thế là chọn sử dụng font chữ VNI hoặc TCVN3 (ABC). Tuy nhiên, khi lựa chọn font chữ VNI hoặc TCVN3 (ABC) nội dung trình bày hoặc in ấn sẽ không đẹp như khi sử dụng font chữ Unicode.

Sử dụng bộ font chữ VNI-Arial, tức là font chữ VNI nhưng kiểu chữ tương tự Arial (Unicode) sẽ cho kết quả trình bày và in ấn đẹp và đồng thời copy tiến độ thi công sang AutoCAD không bị vỡ font.

Hướng dẫn cài đặt font VNI-Arial:
TH1: Máy tính sử dụng Windows XP
- Download tập tin VNI-Arial.rar, giải nén vào thư mục bất kỳ.
- Mở thư mục C:\WINDOWS\Fonts, vào menu File chọn Install New Font.
TH2: Máy tính sử dụng Windows 7/8/10.
- Download tập tin VNI-Arial.rar, giải nén vào thư mục bất kỳ. 
- Copy toàn bộ tập tin đã giải nén vào thư mục C:\WINDOWS\Fonts.

Download tập tin đính kèm:
VNI-Arial.rar   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

nhờ ae chỉ dùm mình sữ dung fon chữ nào để file project khi copy sang file cad nó không bị lỗi fon chữ ạ.cảm ơn nhiều

Visited: 11804969 | Online: 585