Giới thiệu

Mở khóa ADTPro

 Hướng dẫn mở khóa ADTPro:

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn chi tiết sau đây:  Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn tại Bước 0, các bước 1, 2, 3 có thể sẽ không có giá trị nào bỏ qua bước 0.

Bước 0: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn bên dưới đây và KHÔNG bao giờ chạy trực tiếp tập tin UpgradeADTPro.exe được lưu bên trong tập tin nén. Yêu cầu phải giải nén, nhấn chuột phải lên tập tin UpgradeADTPro.exe chọn Run as Adminstrator nếu không muốn nhận thông báo Run time error 5 hoặc khóa hết hạn bảo hành.
 
Bước 1: download tập tin UpgradeADTPro, giải nén vào thư mục bất kỳ trên máy tính, tránh lưu cùng ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows.
 
Bước 2: chạy tập tin UpgradeADTPro.exe (nếu sử dụng Windows 7/8/10, nhấn chuột phải lên tập tin UpgradeADTPro.exe, chọn Run as Administrator).

Bước 3: gọi chức năng Mở khóa ADTPro, khai báo Số khóa cứng Rockeythư mục cài đặt ADTPro, nhấn Thực hiện để cập nhật phiên bản mới.
 

Hình: Công cụ mở khóa phần mềm Dự toán - Dự thầu ADTPro 8.0


Hình: Nhập số khóa cứng, thư mục cài đặt phần mềm ADTPro

Chức năng này chỉ dành cho khóa cứng còn thời gian bảo hành/bảo trì.

Download tập tin đính kèm:
UpgradeADTPro.rar
 
 
Visited: 11847248 | Online: 1158