Câu hỏi thường gặp

Xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro
Hướng dẫn cách xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro trong trường hợp đã khởi động thành công phần mềm ADTPro và trong trường hợp chưa thể khởi động phần mềm ADTPro. Cần phải xác định thư mục cài đặt phần mềm để chạy chức năng mở khóa cứng.
Hỏi: Làm thế nào để xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro

Trả lời: Có 2 cách để xác định chính xác thư mục đã cài đặt phần mềm ADTPro trên máy tính của Quý khách:

Cách 1: Đã khởi động thành công phần mềm ADTPro
Nhấn chuột phải vào màn hình nền phần mềm ADTPro, phần mềm sẽ hiển thị shortcut menu như hình sau:

Shortcut menu khi nhấn chuột phải vào màn hình nền phần mềm ADTPro
Chọn "Mở thư mục cài đặt", phần mềm ADTPro sẽ tự động di chuyển và mở thư mục cài đặt phần mềm ADTPro.

Cách 2: Không thể khởi động phần mềm ADTPro 
TH1 - Máy tính cài đặt hệ điều hành Windows XP:
Nhấn chuột phải lên biểu tượng ADTPro ở màn hình Desktop chọn Properties. Có thể nhanh chóng mở thư mục cài đặt bằng cách nhấn nút Find Target...

 
TH2 - Máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 7/8:
Nhấn chuột phải lên biểu tượng ADTPro ở màn hình Desktop chọn Properties. Có thể nhanh chóng mở thư mục cài đặt bằng cách nhấn nút Open File Location.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11855142 | Online: 1541