Câu hỏi thường gặp

Lỗi Error on loading dll khi đang sử dụng phần mềm ADTPro
Khắc phục hiện tượng lỗi Error on loading .dll khi đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro
Hỏi: Tôi đang sử dụng phần mềm ADTPro bình thường, tại sao khi khởi động lại phần mềm ADTPro lại nhận được thông báo lỗi "Error on loading dll"?
 
Trả lời: Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng phần mềm ADTPro bình thường (loại trừ yếu tố mới vừa cập nhật phiên bản mới) nếu xuất hiện thông báo lỗi "Error on loading dll" rất có thể dung lượng ổ đĩa chứa thư mục cài đặt phần mềm ADTPro đã hết dung lượng sử dụng. Ví dụ khách hàng cài đặt phần mềm tại thư mục D:\ADTPro 9.0, có thể dung lượng của ổ đĩa D đã không còn đủ dung lượng để tiếp tục làm việc.
Cách khắc phục như sau:
TH1: Sử dụng chức năng dọn dẹp Disk Cleanup (Mở My Computer, nhấn chuột phải lên ổ đĩa cần dọn dẹp chọn Properties, chọn Disk Cleanup.
TH2: Xóa bỏ các thư mục, tập tin dữ liệu không cần thiết hoặc di chuyển sang ổ đĩa khác.Bài viết có liên quan:
Sau khi cập nhật phiên bản mới, xuất hiện lỗi Error on loading.dll   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804732 | Online: 348