Câu hỏi thường gặp

Đã cập nhật phiên bản mới nhưng ngày hôm sau phần mềm ADTPro vẫn thông báo có phiên bản mới
Hỏi: Tôi đã cập nhật phiên bản 9.6.31 nhưng ngày hôm sau phần mềm ADTPro vẫn báo có phiên bản mới 9.6.31. Xin hỏi nguyên nhân và hướng dẫn cách để cập nhật phiên bản mới thành công.
 
Trả lời: Lần khởi động phần mềm ADTPro đầu tiên trong ngày để làm việc, phần mềm sẽ kiểm tra dữ liệu trên máy chủ, nếu có dữ liệu phiên bản mới hơn phiên bản đang sử dụng sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở để người dùng tải về phiên bản mới.

Trên một số máy tính cài đặt hệ điều hành Window 7/8/10 có yêu cầu bảo mức từ trung bình trở lên sẽ cập nhật phiên bản mới không thành công nếu khởi động phần mềm ADTPro với quyền người sử dụng bình thường.

Nếu Quý khách hàng gặp tình trạng như sau: thông báo có phiên bản mới, tải phiên bản mới về, chạy cập nhật xong vẫn là phiên bản cũ có thể thực hiện lại như sau để cập nhật phiên bản mới:
Bước 1: Thoát phần mềm ADTPro.
Bước 2: Nhấn chuột phải vào biểu tượng ADTPro trên màn hình Desktop, chọn Run as Administrator để khởi động phần mềm ADTPro.
Bước 3: Sau khi khởi động phần mềm ADTPro với quyền Admistrator vào menu Giúp đỡ chọn Cập nhật phiên bản mới, thực hiện theo hướng dẫn để cập nhật phiên bản mới.
    
Visited: 11804922 | Online: 538