Câu hỏi thường gặp

Cài đặt, bảo trì, cập nhật phiên bản mới

Không thể cập nhật ADTPro phiên bản 9 lên phiên bản 10

Khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 9. Khi khởi động phần mềm nhận được thông báo phiên bản mới sau khi thực hiện theo chỉ dẫn phần mềm hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu. Vui lòng liên hệ điện thoại...."

22/04/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi Run-time error 75: Path/File Access Error

Hướng dẫn khắc phục lỗi Run-time error 75: Path/File Access Error khi cập nhật phiên bản mới hoặc tải dữ liệu đơn giá.

14/10/2019

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hướng dẫn khắc phục lỗi: The document "ADTPro.dll" caused a serious error the last time it was opened.

Lỗi The document "ADTPro.dll" caused a serious error the last time it was opened. Would you like to continue opening it? mới xuất hiện gần đây khi phần mềm diệt virus Kaspersky tiến hành nâng cấp phần mềm

02/10/2019

0 phản hồi

Xem chi tiết
Liên quan đến vấn đề chạy Run as Administrator trên máy tính chạy Windows 7/8 và Windows 10

Quý khách hàng đang sử dụng máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 7/8/10 tham khảo bài viết sau đây để biết lý do vì sao cập nhật phiên bản mới không thành công, phải tiến hành khởi động ADTPro bằng cách chạy Run as Adminstrator để cập nhật phiên bản mới hoặc cài đặt phần mềm.

17/05/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi Error on loading dll khi đang sử dụng phần mềm ADTPro

Khắc phục hiện tượng lỗi Error on loading .dll khi đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro

13/10/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Cài đặt phần mềm ADTPro phiên bản thương mại trên máy tính không có ổ đĩa CD

Nhu cầu sử dụng máy tính đòi hỏi máy tính phải siêu mỏng, gọn nhẹ ngày càng nhiều. Nhiều nhà sản xuất máy tính đã thiết kế các máy tính xách tay siêu mỏng, gọn nhẹ và đi kèm theo thiết kế này là máy tính không còn trang bị ổ đĩa CD/DVD. Thời gian gần đây, khi triển khai cài đặt phần mềm ADTPro cho khách hàng, các các bộ kỹ thuật của công ty nhận thấy có một tỷ lệ 6/10 máy tính không trang bị ổ đĩa CD/DVD. Đã từ lâu, phần mềm ADTPro đã hỗ trợ cài đặt phần mềm không cần phải có ổ đĩa CD/DVD.

04/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông báo lỗi "không thể truy cập website www.quyettoan.vn, kiểm tra kết nối internet"

Máy tính kết nối internet tốt, có thể truy cập và xem nội dung trang web của quyettoan.vn cũng như các website tin tức khác. Tuy nhiên khi sử dụng chức năng tải đơn giá tỉnh/thành phố hoặc cập nhật phiên bản mới phần mềm dự toán ADTPro đều nhận được thông báo "Không thể truy cập website www.quyettoan.vn, bạn kiểm tra lại kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này".

15/05/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro

Hướng dẫn cách xác định thư mục cài đặt phần mềm ADTPro trong trường hợp đã khởi động thành công phần mềm ADTPro và trong trường hợp chưa thể khởi động phần mềm ADTPro. Cần phải xác định thư mục cài đặt phần mềm để chạy chức năng mở khóa cứng.

18/06/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Không thể mở công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro trên hệ điều hành Windows 7/8

Không thể mở một số công trình cũ khi sử dụng phần mềm ADTPro cài đặt trên hệ điều hành Windows 7/8.

15/04/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11854723 | Online: 1122