Câu hỏi thường gặp

Cài đặt, bảo trì, cập nhật phiên bản mới

Có thể tạo công trình mới nhưng không thể mở công trình cũ

Khởi động phần mềm ADTPro, có thể tạo công trình mới nhưng không thể gọi chức năng Mở công trình cũ.

20/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hiển thị thông báo "Đã có lỗi xảy ra khi khởi tạo hệ thống"

Sau khi cập nhật thành công ADTPro phiên bản mới nhất, khởi động lại phần mềm ADTPro để làm việc thì nhận được thông báo sau: "Đã có lỗi xảy ra khi khởi tạo hệ thống. Vui lòng thoát và khởi động lại ADTPro để làm việc.

17/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất khi đã hết hạn bảo hành (bảo trì)

Tôi đang sử dụng ADTPro phiên bản thương mại đã hết hạn bảo hành, tôi vừa cài đặt lại máy tính, vậy làm cách nào để cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất cho khóa cứng của tôi.

27/12/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Không thể cài đặt phần mềm dự toán ADTPro trên Windows 7/8 (32-64 bit) có bản quyền

Hướng dẫn cài đặt phần mềm dự toán ADTPro trên máy tính sử dụng Windows 7/8 (32-64 bit) có bản quyền. Nâng cấp driver cho các khóa cứng R6, R7 và R8.

22/12/2012

1 phản hồi

Xem chi tiết
Làm thế nào để cập nhật ADTPro phiên bản mới

Hướng dẫn cách cập nhật phiên bản mới

03/09/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sau khi cập nhật phiên bản mới, xuất hiện lỗi error on loading .dll

Sử dụng đĩa CD phiên bản 6 để cài đặt phần mềm, sau khi tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất, khởi động lại phần mềm ADTPro để làm việc thì xuất hiện thông báo Error on loading .dll

24/06/2011

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 9760330 | Online: 710