Câu hỏi thường gặp

Khác

Cập nhật đơn giá xây dựng công trình do các địa phương công bố

Với công cụ xử lý số liệu do công ty Quyết Toàn nghiên cứu và phát triển, số hóa dữ liệu bộ đơn giá do các địa phương công bố đã cho kết quả dữ liệu đơn giá được cập nhật vào phần mềm dự toán ADTPro với độ chính xác 100%.

10/07/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11892968 | Online: 148