Download

Giá xăng dầu, giá điện

Thông tư quy định giá bán điện từ năm 2006 đến nay

Giá bán điện từ năm 2006 đến 2008 nhìn chung ít thay đổi, từ đầu năm 2009 giá bán điện thường xuyên thay đổi. Tổng hợp thông tư quy định giá bán điện bình quân giúp Quý khách dễ dàng tìm kiếm giá bán điện bình quân áp dụng tính giá ca máy thi công lập hồ sơ dự toán, hồ sơ dự thầu.

03/12/2013

2 phản hồi

Xem chi tiết
Thông cáo báo chí giá xăng dầu từ năm 2006 đến nay

Nhằm giúp khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro tra cứu giá xăng dầu phục vụ yêu cầu lập hồ sơ dự toán - dự thầu. Công ty chúng tôi đã tiến hành thu thập thông cáo báo chí giá xăng dầu tư năm 2006 đến nay (liên tục bổ sung khi Petrolimex có thông cáo báo chí). Cập nhất đến ngày 01/06/2019

14/08/2012

3 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11720098 | Online: 408