Câu hỏi thường gặp

Lập tiến độ thi công

Phần mềm ADTPro đã hỗ trợ lập tiến độ thi công trên MS Project phiên bản 2013

Phần mềm ADTPro đã hỗ trợ kết xuất lập tiến độ thi công với phần mềm MS Project phiên bản 2013.

02/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Phần mềm có hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm dự toán khác không

Phần mềm ADTPro đã có chức năng hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ dữ liệu lập dự toán từ phần mềm dự toán khác như bảng khối lượng dự toán, bảng phân tích vật tư, bảng giá vật liệu, nhân công và máy thi công phục vụ công tác kết xuất lập tiến độ thi công trên MS Project.

02/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11854697 | Online: 1096