Câu hỏi thường gặp

Mã hiệu, định mức, đơn giá

Mã hiệu đơn giá AK.84822 không có chi phí nhân công

Tại bảng nhập khối lượng, chọn nhập mã hiệu đơn giá AK.84822, phần mềm ADTPro không hiển thị chi phí VL và Nhân công.

05/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Chọn mã hiệu TT, phần mềm hiển thị nội dung công tác bê tông nền

Hiện tượng chọn mã hiệu TT xuất hiện nội dung công tác "Bê tông nền" là do lỗi dữ liệu của phần mềm. Lỗi này đã xảy trong khi tiến hành bổ sung dữ liệu định mức theo QĐ số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD

05/11/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2014

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014.

31/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Bộ đơn giá xây dựng công trình TPHCM năm 2014

Trả lời câu hỏi của nhiều đơn vị về thông tin bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2012, 2013, 2014 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

23/04/2014

2 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2013

Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2013 gồm: Định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông (06/QĐ-VNPT-HĐTV-KH); Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) QĐ số 1172/QĐ-BXD; Định mức dự toán công trình - Phần lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) QĐ số 1173/QĐ-BXD.

06/12/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Cấp phối vật liệu công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng PC40

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương công bố theo QĐ số 3731/QĐ-UBND ban hành ngày 02/12/2011 có định mức cấp phối bê tông đá 4x6 Mác 100 xi măng PC40, xin hỏi định mức cấp phối bê tông này ADTPro tham khảo từ tài liệu nào khi nhập dữ liệu.

27/11/2013

2 phản hồi

Xem chi tiết
Tại sao tôi đã cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất nhưng đơn giá tôi sử dụng không có mã hiệu đơn giá BB.197, BB.198 và BB.199

Đã cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất nhưng đơn giá sử dụng không có mã hiệu đơn giá thuộc phần lắp đặt như mã đơn giá BB.197, BB.198 và BB.199

26/07/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Đã cập nhật định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD nhưng phân tích vật tư không thay đổi

Đã cập nhật đơn giá Lâm đồng (2010) có dữ liệu định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và QĐ số 1173/QĐ-BXD, tuy nhiên khi chạy lại phân tích vật tư, nội dung hao phí vật tư không thay đổi theo định mức mới.

20/06/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Mã hiệu đơn giá AF.15514, Af.15515 và AF.15516 lại trở thành mã hiệu tạm tính khi sử dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2010)

Một số mã hiệu đơn giá AF.15514, Af.15515 và AF.15516 lại trở thành mã hiệu tạm tính khi sử dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2010)?

19/06/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Mã hiệu đơn giá bê tông AF.124*, AF.125* và AF.126* của TP.HCM có nội dung công việc khác với các tỉnh/thành phố khác

Trả lời thắc mắc vì sao khi sử dụng bộ đơn giá Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh không tìm thấy mã hiệu AF.12412, AF.12413, AF.12414 và AF.12415.

30/12/2010

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11855150 | Online: 1549