Câu hỏi thường gặp

Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2013
Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2013 gồm: Định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông (06/QĐ-VNPT-HĐTV-KH); Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) QĐ số 1172/QĐ-BXD; Định mức dự toán công trình - Phần lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) QĐ số 1173/QĐ-BXD.
Hỏi: Xin hỏi định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất năm 2013 gồm có những định mức nào?
 
Trả lời: Kể từ ngày 01/01/2013 đến nay, chỉ có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam ban hành Định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông theo QĐ số 06/QĐ-VNPT-HĐTV-KH ngày 09/01/2013.
 
Mặc dù ban hành trong năm 2012, nhưng do ban hành vào ngày 26/12/2012 nên có thể xem định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và định mức dự toán công trình - Phần lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1173/QĐ-BXD là những định mức xây dựng dự toán công trình năm 2013 và áp dụng từ ngày 01/01/2013 trở đi.
 
Tính đến thời điểm này đã có một số địa phương ban hành đơn giá xây dựng công trình (Sửa đổi và bổ sung) như Bình Dương, Đồng Tháp,.... hoặc công bố lại toàn bộ đơn giá xây dựng công trình có định mức dự toán xây dựng công trình (Sửa đổi và bổ sung) như Thái Bình, Sóc Trăng, ....
 
Ngoài ra, phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro đã cập nhật đầy đủ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2013 ban hành theo QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD để phục vụ Quý khách hàng đang sử dụng phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro với phương pháp lập dự toán đơn giá xây dựng công trình.

Mới bạn đọc xem bài viết mới nhất về định mức:  Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014

Bài viết có liên quan:
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

>> Mời Quý khách ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của ADTPro   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

ĐM xây dựng ban hành công trình BCVT theo QĐ số 06/QĐ-VNPT-HĐTV-KH có được áp dụng cho các công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước không. vì đây là do tạp đoàn BCVT ban hành, không phải cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Visited: 9760458 | Online: 838