Câu hỏi thường gặp

Mã hiệu đơn giá bê tông AF.124*, AF.125* và AF.126* của TP.HCM có nội dung công việc khác với các tỉnh/thành phố khác
Trả lời thắc mắc vì sao khi sử dụng bộ đơn giá Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh không tìm thấy mã hiệu AF.12412, AF.12413, AF.12414 và AF.12415.
Hỏi: Khi tôi sử dụng chức năng Thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố để chuyển hạng mục công trình đang lập từ bộ đơn giá XDCB của TP.HCM sang sử dụng bộ đơn giá XDCB của các tỉnh/thành phố khác, các mã hiệu AF.124*, AF.125* và AF.126* có sự khác nhau về nội dung công việc và định mức.
 
Trả lời: Nguyên nhân có hiện tượng trên do có sự khác nhau về mã hiệu đơn giá giữa bộ đơn giá XDCB của TP.HCM và các tỉnh/thành phố còn lại (TP.HCM, Kiên Giang không ban hành mã hiệu AF.124* như các tỉnh/thành phố khác).
 
Cụ thể bộ đơn giá XDCB của TPHCM ban hành các mã hiệu đơn giá như sau:
1. AF.1251*: Bê tông sàn mái đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).
2. AF.1261*: Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).
3. AF.1271*: Bê tông cầu thang thường đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).
4. AF.1272*: Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).
 
Trong khi bộ đơn giá XDCB các tỉnh/thành phố khác ban hành mã hiệu đơn giá như sau:
1. AF.1241*: Bê tông sàn mái đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).
2. AF.1251*: Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).
3. AF.1261*: Bê tông cầu thang thường đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).
4. AF.1262*: Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2 (Mác 150, 200, 250 và 300).

Bảng so sánh mã hiệu đơn giá bê tông sàn mái của TPHCM và các tỉnh/thành phố khác

Hình: Bảng so sánh mã hiệu đơn giá của TPHCM và các tỉnh/thành phố khác
 
Do vậy khi chuyển từ đơn giá XDCB của TPHCM sang các tỉnh/thành phố khác hoặc ngược lại, người sử dụng cần lưu ý các mã hiệu đơn giá trên và chỉnh sửa lại mã hiệu đơn giá cho phù hợp với bộ đơn giá XDCB đang áp dụng. 
 
Ví dụ nếu đang sử dụng mã hiệu đơn giá AF.12413 (Bê tông sàn mái vữa Mác 200 XMPC30 đá 1x2) ứng với bộ đơn giá của Đồng Nai, khi chuyển sang sử dụng bộ đơn giá XDCB của TP.HCM cần phải chuyển sang sử dụng mã hiệu đơn giá AF.12513 (Bê tông sàn mái vữa Mác 200 XMPC30 đá 1x2). Nếu không chuyển đổi phần mềm ADTPro sẽ cho kết quả phân tích vật tư không đúng với mã hiệu đang sử dụng, cụ thể là ADTPro sẽ hiểu mã hiệu không tồn tại trong bộ đơn giá XDCB của các tỉnh là công tác tạm tính.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9760364 | Online: 744