Câu hỏi thường gặp

Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2014
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo QĐ số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014.
Hỏi: Xin hỏi định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất năm 2014 gồm có những định mức nào?
 
Trả lời: Ngày 29/05/2014, Bộ Xây dựng đã công bố mới bổ sung thêm 2 tập đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng và Lắp đặt cụ thể như sau:
- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các tập định mức dự toán xây dựng công trình sau (xem bảng bên dưới) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

STT Số hiệu Ngày  Ghi chú
I. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng
1 1776/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD
2 1091/QĐ-BXD 26/12/2011 Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung
3 1172/QĐ-BXD 26/12/2012 Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP
4 588/QĐ-BXD 29/05/2014 Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,... Bổ sung mới chương XII - Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)
II. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
1 1777/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD
2 1173/QĐ-BXD 26/12/2012 Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP
3 587/QĐ-BXD 29/05/2014 Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
III. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát
1 1779/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 28/2005/QĐ-BXD
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa
1 1778/BXD-VP 16/08/2007 Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD
2 1129/QĐ-BXD 07/12/2009 Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S

Lưu ý: Tất cả định mức dự toán xây dựng công trình được liệt kê ở trên vẫn còn hiệu lực sử dụng.

Bạn đã sử dụng phần mềm dự toán ADTPro 9.0?
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9692286 | Online: 75