Download

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo CV số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo CV số 1776/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo QĐ số 24/2005/BXD. Chính vì vậy các địa phương đã ban hành bộ đơn giá dựa trên QĐ số 24/2005/BXD chỉ tiến hành công bố bộ đơn giá mà không phải ban hành lại bộ đơn giá mới.
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng gồm 11 chương.
Chương I     : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II    : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III   : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi 
Chương IV   : Công tác làm đường
Chương V    : Công tác xây gạch đá
Chương VI   : Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII  : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Chương VIII : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX   : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X    : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI   : Các công tác khác

Bộ định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo CV số 1776/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo QĐ số 24/2005/BXD.

Sửa đổi, bổ sung định mức theo CV số 1776/BXD-VP so với định mức theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD như sau:
1. Bổ sung thêm mã hiệu đơn giá công tác sơn.
2. Thay đổi định mức khoảng 70 mã hiệu đơn giá.
Xem bảng so sánh chi tiết những mã hiệu, định mức sửa đổi, bổ sung theo công văn số 1776/BXD-VP và QĐ số 24/2005/QĐ-BXD tại đây
 


Tập tin đính kèm:
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Công văn số 1776/BXD-VP)
Ebook định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Công văn số 1776/BXD-VP)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11887898 | Online: 713