Download

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình và chuyên ngành
Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình, định mức chuyên ngành
Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các tập định mức dự toán xây dựng công trình sau (xem bảng bên dưới) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

STT Số hiệu Ngày  Ghi chú
I. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng
1 1776/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD
2 1091/QĐ-BXD 26/12/2011 Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung
3 1172/QĐ-BXD 26/12/2012 Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP
4 588/QĐ-BXD 29/05/2014 Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,... Bổ sung mới chương XII - Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)
5 235/QĐ-BXD 04/04/2017 Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường
6 1264/QĐ-BXD 18/12/2017 Sửa đổi và bổ sung công tác sử dụng vật liệu không nung
       
7 10/2019/TT-BXD 26/12/2019 Chuẩn hóa, gom 6 bộ định mức ở trên thành một bộ định mức duy nhất. Bộ định mức này áp dụng hệ thống nhân công xây dựng theo phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 5.
8* 12/2021/TT-BXD 31/8/2021 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BXD. Bộ định mức này áp dụng hệ thống nhân công xây dựng theo phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 3. Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD
II. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
1 1777/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD
2 1173/QĐ-BXD 26/12/2012 Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP
3 587/QĐ-BXD 29/05/2014 Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
4 236/QĐ-BXD 04/04/2017 Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100)
       
5 10/2019/TT-BXD 26/12/2019 Chuẩn hóa, gom 4 bộ định mức ở trên thành một bộ định mức duy nhất. Bộ định mức này áp dụng hệ thống nhân công xây dựng theo phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 5.
6* 12/2021/TT-BXD 31/8/2021 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BXD. Bộ định mức này áp dụng hệ thống nhân công xây dựng theo phân loại từ nhóm 1 đến nhóm 3. Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD
III. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát
1 1354/QD-BXD 28/12/2016 Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017
       
2 10/2019/TT-BXD 26/12/2019  
3* 12/2021/TT-BXD 31/8/2021 Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa
1 1778/BXD-VP 16/08/2007 Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD
2 1129/QĐ-BXD 07/12/2009 Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S
3 1149/QĐ-BXD 09/11/2017  
       
4 10/2019/TT-BXD 26/12/2019  
5* 12/2021/TT-BXD 31/8/2021 Thay thế Thông tư số 10/2019/TT-BXD
V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị
1* 591/QĐ-BXD 30/05/2014 Duy trì hệ thống thoát nước đô thị
2* 592/QĐ-BXD 30/05/2014 Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
3* 593/QĐ-BXD 30/05/2014 Duy trì cây xanh đô thị
4* 594/QĐ-BXD 30/05/2014 Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
1 4970/QĐ-BCT 21/12/2016 Thay thế QĐ số 6060/QĐ-BTC, 6061/QĐ-BTC và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015
2* 36/2022/TT-BCT    
VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
1 1784/BXD-VP 16/08/2007  
2 1329/QĐ-BXD 19/12/2016  
3 10/2019/TT-BXD 26/12/2019  
4* 12/2021/TT-BXD 31/8/2021  

Lưu ý: Định mức đánh dấu * đang có hiệu lực sử dụng.   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Rất hữu ích, mặc dù mình không dùng phần mềm của Quyết Toàn nhưng rất cám ơn Quyết Toàn về bài viết này. Chúc Quyết Toàn thành công!

Visited: 11923392 | Online: 3252