Tin tức & sự kiện

Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng công bố kèo theo CV số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Bộ định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng ban hành theo CV số 1778/BXD-VP giống hoàn toàn với định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành theo QĐ số 29/2000/BXD.
Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng gồm ba phần với 14 chương công tác được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa và được mã hóa thống nhất.

Phần I: Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc
Chương I. Phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình
Chương II. Công tác xây gạch, đá
Chương III. Công tác đổ bê tông; Sản xuất lắp dựng cốt thép; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn
Chương IV. Công tác làm mái
Chương V. Công tác trát, láng
Chương VI. Công tác ốp, lát gạch đá
Chương VII. Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng
Chương VIII. Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác
Chương IX. Dàn giáo phục vụ thi công
Chương X. Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải

Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộ
Chương XI. Công tác sửa chữa cầu đường bộ
Chương XII. Công tác sửa chữa đường bộ

Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường sắt
Chương XIII. Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt
Chương XIV. Công tác sửa chữa đường sắt

Tập tin đính kèm:
Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng (CV số 1778/BXD-VP)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11930234 | Online: 641