Download

Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương
Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công thương về việc Công bố bộ Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
 
Công bố kèm theo Quyết định này Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
 
Bộ Định mức được công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4kV đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2016 và thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BTC, Quyết định số 6061/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2008 và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015.
 
Download tập tin đính kèm:
Định mức lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp - 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016
Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt ĐZ và TBA   

Ý kiến khách hàng: (2)

Gửi ý kiến

Tôi cho rằng thiếu rất nhiều công tác so với định mức cũ ví dụ công tác dựng cột chẳng hạn trên phần chú thích ghi định mức đó là đủ để vừa đào vừa đắp vừa treo bảng vừa đánh số như thế là vô lý khi thanh tra hay kiểm toán sẽ vin vào chú thích đó mà không cho thêm bất kỳ công tác nào nữa mà thực tế với định mức đó là không đủ dùng. Chưa kể đối với các công trình đang có điện thì đa phần phải tranh thủ thi công vào ngày nghỉ ngày chủ nhật mới cắt điện được thì định mức đã thiếu lại càng thiếu do nhân công ngày nghỉ đắt hơn ngày thường. Tôi xin chân thành cảm ơn.

tôi cho rằng người soạn định mức này k có chuyên môn về ngành điện và không có sự nghiên cứu hay xem các định mức cũ nên thiếu một số công tác thi công mà k biết vậy bộ công thương xem xét bổ sung đủ các định múc cho các công tác thi công rồi hãy ban hành, nếu k những người lập dự toán như chúng tôi áp dụng k có cơ sở rồi sau này thanh tra, kiểm toán sẽ làm khó cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn

Visited: 11930091 | Online: 498