Download

Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng: Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.
 
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi công hiện hành.
 
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2016.
 
Download tập tin đính kèm:
Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 định mức vật liệu trong xây dựng (Quyết định)
Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 định mức vật liệu trong xây dựng (Nội dung chi tiết)Bài viết có liên quan:
Sử dụng định mức cấp phối bê tông qui định tại công văn số 1784/BXD-VP hay 1776/BXD-VP để lập đơn giá xây dựng công trình   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11887891 | Online: 706