Download

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào 9 chương
 
- Chương II: Công tác đóng đào, đắp đất, đá
- Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;
- Chương IV: Công tác làm đường;
- Chương V: Công tác xây gạch, đá
- Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ;
- Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Chương IX: Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép;
- Chương X: Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác;
- Chương XI: Công tác khác;

Download tập tin đính kèm:
BXD_1091_QD_BXD_26_12_2011.pdf

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11887924 | Online: 739