Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Không thể cập nhật ADTPro phiên bản 9 lên phiên bản 10

Khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 9. Khi khởi động phần mềm nhận được thông báo phiên bản mới sau khi thực hiện theo chỉ dẫn phần mềm hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu. Vui lòng liên hệ điện thoại...."

22/04/2020

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi Run-time error 75: Path/File Access Error

Hướng dẫn khắc phục lỗi Run-time error 75: Path/File Access Error khi cập nhật phiên bản mới hoặc tải dữ liệu đơn giá.

14/10/2019

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hướng dẫn khắc phục lỗi: The document "ADTPro.dll" caused a serious error the last time it was opened.

Lỗi The document "ADTPro.dll" caused a serious error the last time it was opened. Would you like to continue opening it? mới xuất hiện gần đây khi phần mềm diệt virus Kaspersky tiến hành nâng cấp phần mềm

02/10/2019

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi Method ~ of object ~ failed

Hướng dẫn khắc phục lỗi -1147417848 Method '~' of object '~' failed

21/11/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Lỗi Method Open of object Workbooks failed

Lỗi Method '_Open' of object 'Workbooks' failed khi kết xuất dữ liệu sang Excel và hướng dẫn cách khắc phục

18/11/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Cập nhật đơn giá xây dựng công trình do các địa phương công bố

Với công cụ xử lý số liệu do công ty Quyết Toàn nghiên cứu và phát triển, số hóa dữ liệu bộ đơn giá do các địa phương công bố đã cho kết quả dữ liệu đơn giá được cập nhật vào phần mềm dự toán ADTPro với độ chính xác 100%.

10/07/2016

1 phản hồi

Xem chi tiết
Phần mềm dự thầu ADTPro hỗ trợ thiết lập mẫu đơn giá dự thầu theo nhu cầu sử dụng

Phần mềm dự thầu ADTPro hỗ trợ người sử dụng có thể thiết lập mẫu đơn giá dự thầu theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, phần hệ số nhân công và hệ số máy thi công có thể thiết lập nhiều hệ số khác nhau tương ứng với các bộ đơn giá khác nhau

02/07/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sử dụng dữ liệu dự toán excel được kết xuất từ phần mềm dự toán bất kỳ để lập đơn giá dự thầu

Bạn có tập tin dự toán excel, bạn không muốn nhập lại vào phần mềm dự toán, chạy phân tích vật tư, áp giá vật liệu để chạy đơn giá dự thầu, tham khảo giải pháp sau:
Từ tập tin dự toán excel được kết xuất bởi bất kỳ phần mềm dự toán nào, sử dụng chức năng chuyển dữ liệu từ tập tin excel do ADTPro cung cấp. Người sử dụng có thể lập đơn giá dự thầu với toàn bộ dữ liệu có được từ tập tin dự toán excel mà không cần phải chạy PTVT, nhập giá vật liệu, nhân công hoặc máy thi công.

02/07/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923297 | Online: 3157