Câu hỏi thường gặp

Lỗi Run-time error 75: Path/File Access Error
Hướng dẫn khắc phục lỗi Run-time error 75: Path/File Access Error khi cập nhật phiên bản mới hoặc tải dữ liệu đơn giá.
Hỏi: Khi thực hiện tải đơn giá hoặc cập nhật phiên bản mới, phần mềm hiển thị thông báo lỗi như sau Run-time error 75: Path/File access error.
 
Trả lời: Windows XP thực hiện tất cả thao tác dưới danh nghĩa account Administrator. Sẽ rất nguy hiểm nếu người sử dụng mở một trang web có chứa virus và kích hoạt chức năng cài đặt (install) phần mềm độc hại hoặc phần mềm mà người sử dụng không mong muốn vào máy tính.
 
Nhằm hạn chế sự can thiệp thay đổi tập tin hệ thống hoặc phần mềm virus tự kích hoạt, windows 7/8/10 có cơ chế bảo vệ các tập tin hệ thống tốt hơn. Windows 7/8/10 chỉ cho phép người dùng có quyền quản trị (Administrator) mới có thể thay đổi tập tin hệ thống hoặc chỉnh sửa các ứng dụng.
 
Khi người dùng ADTPro thực hiện thao tác tải cập nhật phiên bản mới hoặc tải đơn giá từ máy chủ về máy tính của người sử dụng Windows 7/8/10, phần mềm sẽ tiến hành thao tác download tập tin từ máy chủ về máy tính. Theo chính sách bảo mật của Windows 7/8/10 việc tải dữ liệu mà không được phép của người có quyền Administrator là không thể thực hiện và người dùng sẽ nhận được thông báo: Run-time error 75: Path/File access error.
 
Trong trường hợp này để cập nhật phiên bản mới hoặc tải đơn giá, thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Thoát phần mềm ADTPro.
Bước 2: Tại màn hình Desktop, nhấn chuột phải vào biểu tượng ADTPro chạy Run as Adminstrator.
Bước 3: Thực hiện cập nhật phiên bản mới hoặc tải đơn giá.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804917 | Online: 533