Câu hỏi thường gặp

Liên quan đến vấn đề chạy Run as Administrator trên máy tính chạy Windows 7/8 và Windows 10
Quý khách hàng đang sử dụng máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 7/8/10 tham khảo bài viết sau đây để biết lý do vì sao cập nhật phiên bản mới không thành công, phải tiến hành khởi động ADTPro bằng cách chạy Run as Adminstrator để cập nhật phiên bản mới hoặc cài đặt phần mềm.
Hỏi: Máy tính chạy với hệ điều hành Windows 7/8/10 thường gặp khó khăn khi cập nhật ADTPro phiên bản mới, phải khởi động ADTPro bằng cách chạy Run As Adminstrator mới cập nhật thành công.
 
Trả lời: Windows XP thực hiện mọi thao tác dưới danh nghĩa account Administrator. Sẽ rất nguy hiểm nếu người sử dụng mở một trang web có chứa virus và kích hoạt chức năng cài đặt (install) phần mềm độc hại hoặc phần mềm mà người sử dụng không mong muốn vào máy tính. Để khắc phục tình trạng cài đặt phần mềm virus hoặc phần mềm độc hại, khá nhiều người sử dụng đã chọn cách cài đặt ứng dụng "đóng băng" cho máy tính sử dụng Windows XP. Chỉ khi nào cần cài đặt phần mềm mới tiến hành mở "đóng băng" để cài đặt phần mềm, sau khi cài đặt thành công lại tiếp tục kích hoạt chế độ "đóng băng".

Nhằm hạn chế sự can thiệp thay đổi tập tin hệ thống hoặc phần mềm virus tự kích hoạt, windows 7/8/10 có cơ chế bảo vệ các tập tin hệ thống tốt hơn. Windows 7/8/10 chỉ cho phép người dùng có quyền quản trị (Administrator) mới có thể thay đổi tập tin hệ thống hoặc chỉnh sửa các ứng dụng.

Một phần mềm ứng dụng sau khi đã cài đặt thành công có thể sử dụng hằng ngày và không cần thay đổi bất kỳ tập tin hệ thống nên mặc định với người dùng không có quyền quản trị vẫn sử dụng phần mềm bình thường.

Khi ADTPro có phiên bản mới và được upload lên máy chủ, phần mềm ADTPro sẽ thông báo cho người sử dụng biết đã có phiên bản mới hơn. Việc cập nhật phần mềm ADTPro đòi hỏi phải thay đổi một số tập tin hệ thống việc này đòi hỏi phải có quyền quản trị. Nếu không có quyền này, sau khi chạy cập nhật phiên bản mới, phần mềm mà khách hàng đang sử dụng vẫn là phiên bản cũ (xem như cập nhật không thành công).

Để việc cập nhật phiên bản mới phần mềm ADTPro luôn thành công, có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau đây:
TH1: Thiết lập cho phép luôn chạy phần mềm ADTPro với quyền Administrator

TH2: Chỉ chạy Adminstrator khi cần cập nhật phiên bản mới.
 
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804925 | Online: 541