Câu hỏi thường gặp

Thông báo lỗi "không thể truy cập website www.quyettoan.vn, kiểm tra kết nối internet"
Máy tính kết nối internet tốt, có thể truy cập và xem nội dung trang web của quyettoan.vn cũng như các website tin tức khác. Tuy nhiên khi sử dụng chức năng tải đơn giá tỉnh/thành phố hoặc cập nhật phiên bản mới phần mềm dự toán ADTPro đều nhận được thông báo "Không thể truy cập website www.quyettoan.vn, bạn kiểm tra lại kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này".
Lưu ý: Địa chỉ IP của website quyettoan.vn đã thay đổi từ 112.213.89.11 sang địa chỉ mới 112.213.89.21. Các máy tính trước đây cập nhật phiên bản mới thành công nhưng hiện nay không thể cập nhật phiên bản mới cần thực hiện thao tác kiểm tra tập tin hosts (nếu trước đây có cấu hình dòng lệnh sau: 112.213.89.11 quyettoan.vn sửa thành 112.213.89.21 quyettoan.vn)

Hỏi: Máy tính của tôi truy cập các trang web khác hay truy cập website quyettoan.vn đều được, tuy nhiên khi thực hiện chức năng "cập nhật phiên bản mới" hoặc "Tải đơn giá các tỉnh/thành phố" thì nhận được không báo "Không thể truy cập website www.quyettoan.vn, bạn kiểm tra lại kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này".
 
Trả lời: Mỗi website có một tên miền (domain name) và một địa chỉ IP. Khi mở một trình duyệt web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web. Quá trình "dịch" tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt hiểu và truy cập được vào website là công việc của một DNS server. Các DNS trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ "IP" thành "tên" và ngược lại. Người sử dụng chỉ cần nhớ "tên website", không cần phải nhớ địa chỉ IP (địa chỉ IP là những con số rất khó nhớ). Thông thường mọi người chỉ nhớ đến tên website là quyettoan.vn chứ không ai nhớ địa chỉ IP của website quyettoan.vn là 112.213.89.21.

Chức năng "Tải đơn giá tỉnh/thành phố" hoặc "Cập nhật phiên bản mới" đòi hỏi phải thực hiện một lệnh kết nối đến máy chủ của Quyết Toàn Co.,ltd, thông thường sẽ thực hiện kết nối đến quyettoan.vn. Khi thực hiện chức năng kết nối đến máy chủ website www.quyettoan.vn, phần mềm ADTPro đã không thể phân giải địa chỉ của máy chủ, do vậy người sử dụng đã nhận thông báo "Không thể truy cập website www.quyettoan.vn, bạn kiểm tra lại kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này". Để khắc phục lỗi này chỉ cần thêm địa chỉ IP của website www.quyettoan.vn vào tập tin hosts trên máy tính đang sử dụng là có thể khắc phục lỗi kết nối.

Hướng dẫn thêm domain quyettoan.vn vào  tập tin hosts như sau:
Bước 1: Mở Notepad, vào menu file chọn Open sau đó chọn mở tập tin "hosts". Vị trí lưu trữ tập tin "hosts" như sau:
- Windows 95/98/Me:  C:\windows\hosts; 
- Windows NT/2000/XP Pro:  C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts;
- Windows XP Home: C:\windows\system32\drivers\etc\hosts;
- Windows Vista/7/8: C:\windows\system32\drivers\etc\hosts;
Bước 2: Thêm dòng cuối cùng trong file “Hosts” như sau: 112.213.89.21 quyettoan.vn 
Bước 3: Lưu lại những thay đổi của tập tin "hosts".

Với máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 7/8 cần quyền administrator để có thể chỉnh sửa tập tin "hosts".

Lưu ý: Trong trường hợp đã thay đổi thông tin tập tin hosts nhưng vẫn tiếp tục nhận được thông báo "Không thể truy cập website www.quyettoan.vn, bạn kiểm tra lại kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này" có thể thử lại bằng cách mở trình duyệt Internet Explorer của hãng Microsoft, tắt popup khai báo thiết lập trình duyệt mặc định của Internet Explorer. Thử lại chức năng cập nhật phiên bản mới với ADTPro.Thực hiện theo hướng dẫn như trên nhưng vẫn không thể thực hiện chức năng cập nhật phiên bản mới, có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Kiểm tra chức năng kết nối Internet bằng trình duyệt Internet Explorer (IE), mở trình duyệt IE, tại thanh địa chỉ đánh vào nội dung quyettoan.vn. Một thông báo như sau có thể hiển thị: Internet Explorer cannot open the Internet site http://www.quyettoan.vn/default.aspx. Operation aborted. Nhấn OK.
 

- Bước 2: Xử lý lỗi Internet Explorer cannot open the Internet site như sau:
Step 1. Mở trình duyệt IE, nhấn Alt để hiển thị thanh công cụ, click Tools --> Internet Options.
Step 2. Trong cửa sổ Internet Options, chọn Tab Security
Step 3. Click logo Internet ---> Custom level...

Step 4. Trong mục Active Scripting và Scripting of Java applets, chọn Disable


Click OK để lưu lại các thiết lập.


- Bước 3: Thử mở lại trình duyệt IE, tại thanh địa chỉ đánh vào website www.quyettoan.vn, nếu đã xử lý thành công sẽ thấy nội dung website quyettoan.vn

- Bước 4: Khởi động lại ADTPro, vào menu Giúp đỡ chọn Kiểm tra phiên bản mới.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804817 | Online: 433