Câu hỏi thường gặp

Sử dụng dữ liệu dự toán excel được kết xuất từ phần mềm dự toán bất kỳ để lập đơn giá dự thầu
Bạn có tập tin dự toán excel, bạn không muốn nhập lại vào phần mềm dự toán, chạy phân tích vật tư, áp giá vật liệu để chạy đơn giá dự thầu, tham khảo giải pháp sau:
Từ tập tin dự toán excel được kết xuất bởi bất kỳ phần mềm dự toán nào, sử dụng chức năng chuyển dữ liệu từ tập tin excel do ADTPro cung cấp. Người sử dụng có thể lập đơn giá dự thầu với toàn bộ dữ liệu có được từ tập tin dự toán excel mà không cần phải chạy PTVT, nhập giá vật liệu, nhân công hoặc máy thi công.
Hỏi: Tôi có tập tin dự toán excel được kết xuất từ phần mềm dự toán khác (không phải của ADTPro), tôi muốn sử dụng phần mềm ADTPro để lập đơn giá dự thầu với yêu cầu giữ nguyên phân tích vật tư, giá vật liệu, giá nhân công và máy thi công từ tập tin dự toán excel. Xin hỏi phần mềm ADTPro có thực hiện được không?
 
Trả lời: Phần mềm ADTPro phiên bản 9.0 có chức năng chuyển dữ liệu từ tập tin excel, chức năng này có thể chuyển dữ liệu bảng khối lượng dự toán, bảng phân tích vật tư, bảng giá vật liệu, bảng giá nhân công và bảng giá ca máy. Sử dụng chức năng này người sử dụng có thể giữ nguyên phân tích vật tư có trong tập tin dự toán excel để thiết lập đơn giá dự thầu bằng phần mềm dự thầu ADTPro.

Lưu ý: Khi sử dụng chức năng chuyển dữ liệu từ excel vào ADTPro, phần mềm sẽ chuyển dữ liệu vào bảng dự toán. Để lấy dữ liệu đã chuyển từ excel lập đơn giá dự thầu thực hiện theo hướng dẫn sau:
- Bật sheet Dự thầu
- Bật sheet PTVT
- Nhấn chuột phải chọn chức năng lấy lại toàn bộ dữ liệu dự toán cho dự thầu.HỏiDự toán lập theo kiểu TPHCM, bảng phân tích vật tư chỉ cần in hao phí vật liệu, không có hao phí nhân công và máy thi công. Sử dụng chức năng chuyển dữ liệu dự toán từ tập tin Excel vào phần mềm ADTPro sau đó thực hiện kết xuất đơn giá dự thầu có được không?
 
Trả lời: Dự toán lập theo kiểu của TPHCM thường sử dụng phương pháp tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu. Với cách lập dự toán này bảng khối lượng dự toán chỉ in cột đơn giá nhân công và máy thi công không cần in cột vật liệu. Chi phí vật liệu (Att) được xác định bằng cách phân tích vật tư, tổng hợp khối lượng vật tư nhân đơn giá vật tư để xác định thành tiền vật liệu. Với cách lập dự toán này bảng phân tích vật tư không in thành phần hao phí nhân công và máy thi công.
Do không có dữ liệu hao phí nhân công và máy thi công, người sử dụng không thể lập đơn giá dự thầu theo cách thông thường (in chi tiết thành phần hao phí nhân công và máy thi công). ADTPro phiên bản 9.5.15 phát hành ngày 30/06/2016 đã bổ sung tự động bổ sung thêm dữ liệu Nhân công (theo đơn giá) và Máy thi công (theo đơn giá). Người sử dụng có thể lập đơn giá dự thầu bằng cách phân tích chiết tính đơn giá dự thầu như sau:
- Phân tích chi tiết vật liệu.
- Nhân công theo đơn giá (tức là lấy từ bảng khối lượng dự toán không phân tích chi tiết định mức hao phí nhân công).
- Máy thi công theo đơn giá (tức là lấy từ bảng khối lượng dự toán không phân tích chi tiết định mức hao phí máy thi công).
Chức năng này đã được áp dụng thành công cho công trình có tổng dự toán gần 600 tỷ khu vực TPHCM.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892924 | Online: 104