Download

Phần mềm Dự Thầu

Phần mềm dự thầu ADTPro hỗ trợ thiết lập mẫu đơn giá dự thầu theo nhu cầu sử dụng

Phần mềm dự thầu ADTPro hỗ trợ người sử dụng có thể thiết lập mẫu đơn giá dự thầu theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, phần hệ số nhân công và hệ số máy thi công có thể thiết lập nhiều hệ số khác nhau tương ứng với các bộ đơn giá khác nhau

02/07/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sử dụng dữ liệu dự toán excel được kết xuất từ phần mềm dự toán bất kỳ để lập đơn giá dự thầu

Bạn có tập tin dự toán excel, bạn không muốn nhập lại vào phần mềm dự toán, chạy phân tích vật tư, áp giá vật liệu để chạy đơn giá dự thầu, tham khảo giải pháp sau:
Từ tập tin dự toán excel được kết xuất bởi bất kỳ phần mềm dự toán nào, sử dụng chức năng chuyển dữ liệu từ tập tin excel do ADTPro cung cấp. Người sử dụng có thể lập đơn giá dự thầu với toàn bộ dữ liệu có được từ tập tin dự toán excel mà không cần phải chạy PTVT, nhập giá vật liệu, nhân công hoặc máy thi công.

02/07/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923535 | Online: 3395