Cẩm nang lập dự toán

Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: phương pháp lập dự toán tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu
Phương pháp lập dự toán này vẫn còn đang sử dụng khá phố biến tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập dự toán tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu. Tìm hiểu cách địa phương xây dựng đơn giá và công bố mã hiệu đơn giá gồm chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công được tính toán như thế nào. Tìm hiểu hệ thống định mức để xây dựng đơn giá. Sử dụng hệ số nhân công, hệ số máy thi công để xác định bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng.
Phần mềm dự toán là công cụ hỗ trợ không thể thiếu đối với người lập dự toán chuyên nghiệp, phần mềm giúp người lập dự toán xác định dự toán chi phí xây dựng công trình nhanh, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào phần mềm dự toán trong khi chưa nắm rõ bản chất của phương pháp lập dự toán mà người lập đang chọn cũng có hạn chế. Tại sao với phương pháp tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu khi thay đổi hao phí nhân công và máy thi công ở sheet phân tích vật tư không làm thay đổi chi phí ở bảng khối lượng dự toán?

Bạn đang sử dụng excel hay phần mềm dự toán để lập dự toán?


Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập dự toán tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu. Tìm hiểu cách địa phương xây dựng đơn giá và công bố mã hiệu đơn giá gồm chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công được tính toán như thế nào. Tìm hiểu hệ thống định mức để xây dựng đơn giá. Sử dụng hệ số nhân công, hệ số máy thi công để xác định bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng công trình.

Phương pháp Tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu: Trên cơ sở sử dụng bộ đơn giá XDCB do địa phương ban hành, xác định thành tiền chi phí nhân công (B1), thành tiền máy thi công (C1). Phân tích định mức hao phí, xác định tổng khối lượng vật tư, áp giá vật tư (giá thông báo tháng hoặc giá thị trường) để xác định thành tiền chi phí vật liệu (Att). Đây là phương pháp lập dự toán được nhiều đơn vị tư vấn tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam sử dụng.

Qui ước:
- Lập dự toán cho hạng mục công trình có công tác bê tông lót móng đá 4x6, khối lượng: 50m3.
- Áp dụng đơn giá khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đơn giá xây dựng công trình công bố theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa cách lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng phần mềm excel cũng có thể lập dự toán mà không quá phụ thuộc vào phần mềm lập dự toán. 

1. Bảng khối lượng dự toán:
- Đầu tiên các bạn cần tra mã hiệu đơn giá, công tác bê tông thuộc chương VI, nội dung công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng PC30 có mã hiệu đơn giá là AF.11111; đơn vị tính là: 1m3; chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công lần lượt là: 305,952; 51,71917,260.
- Mở excel, nhập bảng khối lượng dự toán gồm mã hiệu, nội dung công việc, ĐVT, đơn giá và thành tiền (khối lượng x đơn giá). Lập dự toán theo phương pháp này không cần nhập cột đơn giá Vật liệu chi tiết như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Bảng khối lượng dự toán xây dựng công trình
Hình: Bảng khối lượng dự toán
 
- Từ bảng khối lượng dự toán, chúng ta có thể xác định 2 chi phí cơ bản là chi phí nhân công (B1) và chi phí máy thi công (C1). Đưa 2 chi phí cơ bản này vào bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng, chúng ta có kết quả Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Hình: Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
 
Đến đây chúng ta đã xác định được bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng, tuy nhiên lại chưa xác định được chi phí vật liệu (Att). Để xác định chi phí vật liệu trước hết chúng ta cần tìm hiểu hệ thống định mức do BXD ban hành và mã hiệu đơn giá do các địa phương ban hành cụ thể như thế nào.

2. Tìm hiểu đơn giá, mã hiệu định mức đơn giá:
- Ở trên khi nhập bảng khối lượng dự toán, các bạn tra ra kết quả mã hiệu đơn giá AF.11111 có chi phí nhân công và chi phí máy thi công lần lượt là: 251.719 và 17.260 đồng như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - đơn giá bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 PC30
Hình: Đơn giá AF.11111 ban hành kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 
- Để tìm hiểu đơn giá XDCB khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng, tính toán như thế nào trước hết chúng ta cùng tìm hiểu hệ thông mã hiệu định mức. Định mức dự toán xây dựng công trình được công bố theo công văn số 1776/BXD-VP có định mức mã hiệu AF.11110 như sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Định mức mã hiệu AF.11110
Hình: Định mức dự toán xây dựng công trình mã hiệu AF.11110
 
Với công bố mã hiệu định mức như hình trên, chúng ta có thể diễn giải nội dung chi tiết như sau: Mã hiệu định mức: AF.11110 (lấy nội dung cột mã hiệu ghép với với cột kích thước); Nội dung công tác: Bê tông lót móng chiều rộng <=250 cm; ĐVT: 1m3

Mã hiệu đơn giá AF.11111 - Bê tông lót móng chiều rộng <=250cm, đá 4x6 vữa mác 100 sử dụng bê tông có độ sụt 2-4 cm, tra cứu phụ lục cấp phối vật liệu bê tông ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ta có mã vữa C2141. Định mức cấp phối vữa C2141 cụ thể như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Định mức cấp phối vữa bê tông C2141
Hình: Định mức cấp phối vữa bê tông C2141
Công tác bê tông lót móng sử dụng 1,03 m3 vữa bê tông, áp định mức cấp phối vật liệu mã vữa bê tông (C2141) cho mã hiệu AF.11111, ta có bảng hao phí vật liệu như sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Bảng phân tích hao phí vật liệu mã hiệu AF.11110
Hình: Phân tích chi tiết hao phí mã hiệu AF.11111
Đôi khi khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro cũng có thắc mắc tại sao phần mềm dự toán ADTPro lại phân tích vật tư với kết quả là: 200.85 kg xi măng PC30, trong khi tra định mức theo 1776/BXD-VP thì 1m3 bê tông chỉ sử dụng có 195 kg xi măng PC30. Câu trả lời cho câu hỏi này là phần mềm dự toán phân tích 200.85 kg xi măng PC30 là do mã hiệu AF.11111 sử dụng đến 1,03m3 bê tông chứ không phải 1m3 bê tông.

Để xây dựng được bộ đơn giá XDCB cần phải xác định giá vật liệu, lương nhân công và bảng giá ca máy thiết bị thi công, với bộ đơn giá XDCB khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND, cơ sở để tính toán đơn giá xây dựng công trình cụ thể như sau:
- Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá quý IV/2005 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng TP.HCM (mức giá chưa có thuế gia trị gia tăng). 

- Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu 350.000 đ/tháng theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ. Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8.1 - xây dựng cơ bản ban hành kèo theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Bảng tính lương nhân công 3,0/7 nhóm I được tính toán chi tiết như sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Bảng tính lương nhân công 3,0/7 nhóm I
Hình: Bảng tính lương nhân công 3,0/7 (nhóm I)
 
- Đơn giá Máy thi công tham khảo Bảng dự toán ca máy và thiết bị thi công khu vực TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006. Hình sau đây minh họa cách tính chi tiết loại máy trộn bê tông 250 lít như sau:
 
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Bảng phân tính giá ca máy
Hình: Bảng tính giá ca máy thiết bị thi công minh họa loại máy trộn bê tông 250 lít
 
Từ kết quả phân tích chi tiết hao phí như trên, tiến hành áp giá vật liệu, giá nhân công và giá máy thi công, kết quả chiết tính mã hiệu đơn giá AF.11111 như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình mã hiệu AF.11111
Hình: Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình mã hiệu AF.11111
 
Đến đây hy vọng bạn đọc đã hiểu được đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công: 51.719, 17.260 đã nhập vào bảng khối lượng dự toán ở trên đã được Thành phố Hồ Chí Minh tính toán và ban hành như thế nào.

3. Xác định chi phí vật liệu (Att):
- Phương pháp lập dự toán này không cần sử dụng đơn giá vật liệu trong bộ đơn giá XDCB do địa phương ban hành. Để xác định chi phí vật liệu cần phải lập bảng phân tích vật tư , tổng hợp khối lượng vật tư và tiến hành áp giá vật liệu để xác định chi phí vật liệu (Att).
 
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình - Bảng phân tích khối lượng hao phí
Hình: Bảng phân tích vật tư hạng mục công trình
 
- Từ bảng khối lượng, nhập giá vật tư xác định chi phí vật liệu (Att) của hạng mục công trình
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tổng hợp vật tư trực tiếp
Hình: Áp giá vật tư xác định chi phí vật liệu Att
 
4. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Từ bảng tổng hợp vật tư, xác định được chi phí  vật liệu Att, đưa chi phí vật liệu (Att) vào bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng ta có kết quả tính bảng dự toán như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Hình: Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng kiểu TPHCM
Lưu ý:
Chọn lập dự toán theo phương pháp tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu không nên chỉnh sửa định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công.

Hiểu rõ bản chất của phương pháp lập dự toán tổng hợp vật tư vá áp giá vật liệu trực tiếp, vận dụng phương pháp này với sự hỗ trợ của phần mềm dự toán ADTPro sẽ giúp cho người sử dụng tiết kiệm nhiều thời gian. 
   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Mục số 4, B1*5.714 và C1*1.82 lấy ở đâu. Vui lòng giải thích giúp tôi.

Admin: Bộ đơn giá TPHCM năm 2006 được tính toán và công bố với mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng. Năm 2011, mức lương tối thiểu tại TPHCM là 2.000.000. Vì vậy UBND TPHCM đã có văn bản công bố hệ số nhân công và máy thi công tương ứng với mức lương 2.000.000 (hệ số 5.714 = 2.000.000/350.000).

Visited: 11720208 | Online: 518