Cẩm nang lập dự toán

Tìm hiểu cách lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: Áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD với phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, đáp ứng yêu cầu lập dự toán khi các địa phương chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình căn cứ theo định mức 10/2019/TT-BXD.
Phần mềm dự toán là công cụ hỗ trợ không thể thiếu đối với người lập dự toán chuyên nghiệp, phần mềm giúp người lập dự toán xác định dự toán chi phí xây dựng công trình nhanh và chính xác nhất. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào phần mềm dự toán trong khi chưa nắm rõ bản chất của phương pháp lập dự toán mà người lập đang chọn cũng có hạn chế.
Bạn đang sử dụng excel hay phần mềm dự toán để lập dự toán?


Định mức dự toán xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020. Trong thời gian ngắn, các địa phương chưa kịp ban hành đơn giá xây dựng công trình mới, các đơn vị tư vấn thiết kế áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD để lập dự toán sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các đơn vị đã quen lập dự toán áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, không cần phải sử dụng đơn giá xây dựng công trình do địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán như cách truyền thống, chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình, giá vật liệu, nhân công và máy theo công bố của địa phương. Phân tích định mức dự toán xây dựng công trình, áp giá vật liệu, áp giá nhân công (Thông tư số 15/2019/TT-BXD) và giá máy thi công (Thông tư số 11/2019/TT-BXD) để xác định đơn giá xây dựng công trình. Đây là phương pháp lập dự toán duy nhất đúng và phù hợp với các địa phương chưa ban hành đơn giá xây dựng công trình (được xây dựng căn cứ định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD).

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình, giá vật liệu, nhân công và máy thi công theo công bố của địa phương.

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình:
1. Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá;
2. Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;
3. Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình;
4. Giá nhân công xây dựng của công trình;
5. Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công);

Cơ sở pháp lý và hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, bạn đọc có thể tham khảo Phụ lục số 4 - Phương pháp xác định giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Qui ước:
- Chọn lập dự toán cho hạng mục công trình có công tác: đào móng băng (50m3); bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 (120m3); dọn dẹp vệ sinh (5 công) - công tác tạm tính.
- Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số số 10/2019TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.
- Giá nhân công tính toán theo hướng dẫn Thông tư số 15/2019/TT-BXD, công bố đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Giá ca máy và thiết bị thi công tính toán theo hướng dẫn Thông tư số 11/2019/TT-BXD, nhân công điều khiển máy thi công tính toán theo nhân công công bố tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng Excel cũng có thể lập dự toán.

1. Bảng khối lượng dự toán:
- Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá: 
1. Đào móng băng; 
2. Bê tông bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng;
3. Dọn dẹp vệ sinh;
- Mở excel, nhập bảng khối lượng dự toán gồm mã hiệu, nội dung công việc, ĐVT, không cần nhập đơn giá Vật liệu, đơn giá Nhân công, đơn giá Máy thi công như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng khối lượng dự toán
Hình: Bảng khối lượng dự toán chưa có đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công 
 
2. Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình:
Từ danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá, chúng ta tra định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD như sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng phân tích định mức dự toán xây dựng công trình (vữa)
Hình: Định mức hao phí xây dựng tra cứu theo công văn số 10/2019/TT-BXD

Lưu ý: Định mức dự toán xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD chỉ ban hành cấp bậc nhân công, muốn biết công tác đang lập dự toán sử dụng nhân công nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hay nhóm 4 cần xem phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

Trong số ba công tác cần lập đơn giá có một mã hiệu đặc biệt cần lưu ý đó là mã hiệu AF.11111, mã hiệu này sử dụng 1,025 m3 vữa. Thông thường mã hiệu đơn giá AF.11111 - Bê tông lót móng chiều rộng <=250cm, đá 4x6 vữa mác 100 sử dụng bê tông có độ sụt 2-4 cm.

Mẹo: AF.1*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 2 - 4cm; AF.2*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 6 - 8cm; AF.3*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 14 - 17cm. Tìm hiểu việc đánh mã hiệu định mức, đơn giá phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại đây.
 
Tra cứu phụ lục cấp phối vật liệu bê tông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ta có mã vữa C2241. Định mức cấp phối vữa C2241 cụ thể như hình sau:
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Phụ lục cấp phối vữa bê tông
Hình: Phụ lục định mức cấp phối vữa bê tông C2241
 
Công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 có hao phí 1,025 m3 vữa bê tông, áp định mức cấp phối vật liệu mã vữa bê tông (C2241) cho mã hiệu AF.11111, ta có bảng hao phí vật liệu như hình sau:

Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Phân tích chi tiết cấp phối vữa bê tông đá 4x6 mác 100
Hình: Phân tích chi tiết cấp phối vữa bê tông


Để cho đơn giản, bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình chỉ hiển thị khối lượng hao phí (định mức vữa bê tông nhân cấp phối vữa nếu sử dụng bê tông trộn thủ công), định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình
Hình: Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình (chưa áp giá vật liệu, nhân công, máy)
 
3. Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình:
Tổng hợp tất cả vật liệu có sử dụng trong hạng mục công trình, chúng ta tiến hành cập nhật giá vật liệu như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình
Hình: Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình
 
4. Bảng giá nhân công của công trình:
Tổng hợp tất cả nhân công có sử dụng trong hạng mục công trình. Bảng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD, đơn giá nhân công công bố tham khảo đơn giá vùng II, quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
 
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng giá nhân công của công trình
Hình: Bảng giá nhân công của công trình

Mẹo: cách tính đơn giá nhân công theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD như sau: Hệ số lương nhân Đơn giá công bố (theo nhóm) chia hệ số cấp bậc bình quân.

5. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công):
Tổng hợp tất cả giá ca máy và thiết bị thi công có sử dụng trong hạng mục công trình. Bảng tính giá ca máy theo hướng dẫn Thông tư số 11/2019/TT-BXD, đơn giá nhân công điều khiển máy thi công tính trên cơ sở tham khảo đơn giá nhân công theo công bố vùng II, tỉnh Khánh Hòa.
 
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)
Hình: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)

Mẹo: Có thể đối chiếu kết quả tính toán giá ca máy so sánh với giá ca máy ban hành kèm theo QĐ số 697/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

6. Bảng đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ:
Sau khi cập nhật giá vật liệu, giá nhân công và giá ca máy và thiết bị thi công, chúng ta có thể lập đơn giá xây dựng công trình. 

Cột đơn giá sẽ tham chiếu giá vật liệu từ bảng giá vật liệu, tham chiếu giá nhân công từ bảng tính lương nhân công và tham chiếu giá ca máy thiết bị thi công từ bảng tính giá ca máy

Cột thành tiền xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo đúng hướng dẫn tại mục 1.2.1.1, 1.2.2, 1.2.3 của Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình
Hình: Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ
 
Quay trở lại Bảng khối lượng dự toán đã nhập ban đầu, thiết lập cột [Vật liệu], [Nhân công], [Máy] tham chiếu giá trị đã lập đơn giá xây dựng công trình, ta có bảng khối lượng dự toán như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng khối lượng dự toán
Hình: Bảng khối lượng dự toán
 
7. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng:
Tham chiếu tổng thành tiền chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công để xác định BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Hình: Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

Bài viết trên đây giúp các bạn hiểu bản chất phương pháp lập dự toán lập đơn giá xây dựng công trình, các bạn có thể tải tập tin Excel minh họa phương pháp lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình tại đây.

Hiểu rõ bản chất của phương pháp lập dự toán lập đơn giá xây dựng công trình, vận dụng phương pháp này với sự hỗ trợ của phần mềm dự toán ADTPro sẽ giúp cho người lập dự toán làm việc với hiệu quả tốt nhất.


    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11847195 | Online: 1105