Download

Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư 09/2019/TT-BXD thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11847240 | Online: 1150