Download

Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công. 
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11256136 | Online: 100