Download

Thông tư số 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
 
 
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023Bài viết có liên quan:
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ: về quản lý dự án đầu tư xây dựng   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804944 | Online: 560