Download

Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Thông tư số 11/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020.
Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019



   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11256146 | Online: 110