Cẩm nang lập dự toán

Tìm hiểu việc đánh mã hiệu định mức, đơn giá phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và tìm kiếm MADG trong thực tế
Hiểu biết và nhớ được mã hiệu định mức, đơn giá sẽ giúp tăng tốc cho việc tra cứu định mức, đơn giá khi lập dự toán, tính toán đơn giá hoặc những công việc lập và quản lý chi phí có liên quan khác. Một vài điều cần biết về ý nghĩa của việc đánh mã hiệu sẽ giúp chúng ta nhớ được mã hiệu một cách dễ dàng hơn.
Phần mềm ADTPro cung cấp cách tiếp cận mới giúp người mới có thể dễ dàng tìm kiếm nội dung công tác, MAĐG từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán.
Công việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như: lập đơn giá xây dựng công trình, lập hồ sơ dự toán, thẩm tra - thẩm định dự toán, lập đơn giá dự thầu… đều cần phải sử dụng số liệu đầu vào rất quan trọng đó là mã hiệu định mức, mã hiệu đơn giá. Người lập dự toán phải hiểu các tập định mức dự toán xây dựng công trình do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành để áp dụng.

Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các tập định mức dự toán xây dựng công trình sau để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:
 
STT Số hiệu Ngày  Ghi chú
I. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng
1 1776/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD
2 1091/QĐ-BXD 26/12/2011 Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung
3 1172/QĐ-BXD 26/12/2012 Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP
4 588/QĐ-BXD 29/05/2014 Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,... Bổ sung mới chương XII - Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)
II. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
1 1777/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD
2 1173/QĐ-BXD 26/12/2012 Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP
3 587/QĐ-BXD 29/05/2014 Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
III. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát
1 1779/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 28/2005/QĐ-BXD
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa
1 1778/BXD-VP 16/08/2007 Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD
2 1129/QĐ-BXD 07/12/2009 Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S
 
Phần I - Lý thuyết về MAĐG, nội dung công tác

Hiểu biết và nhớ được mã hiệu định mức, đơn giá sẽ giúp tăng tốc cho việc tra cứu định mức, đơn giá khi lập dự toán, tính toán đơn giá hoặc những công việc lập và quản lý chi phí có liên quan khác. Một vài điều cần biết về ý nghĩa của việc đánh mã hiệu sẽ giúp chúng ta nhớ được mã hiệu một cách dễ dàng hơn.
 
Các công tác trong các tập định mức do Bộ Xây dựng công bố hiện nay được đánh mã theo nguyên tắc kết hợp chữ và số, được phân định vùng và mỗi một ký tự trong mã có một vai trò cố định. Các ký tự có ý nghĩa như sau:
 
1. Ký tự đầu tiên thể hiện Phần của tập định mức dự toán xây dựng công trình. Giải pháp dùng chữ cái để đánh mã hiệu định mức cho phép sử dụng 26 ký tự thể hiện được 26 phần.
 
Ax.00000 - Phần Xây dựng
Bx.00000 - Phần Lắp đặt
Cx.00000 - Phần Khảo sát
Sx.00000 - Phần Sửa chữa
...
 
2. Chữ cái thứ hai thể hiện Chương trong Phần. Bảng chữ cái có 26 ký tự, nếu sử dụng hết sẽ thể hiện được 26 chương.
 
3. Nhóm hai chữ số đầu thể hiện nhóm - loại công tác (từ 00-99 nhóm loại công tác).
 
4. Nhóm ba chữ số còn lại thể hiện loại công tác cụ thể (từ 000-999 công tác).
 
Ví dụ: Mã hiệu AF.11210 - Công tác đổ bê tông móng trộn bằng máy trộn, đổ thủ công, chiều rộng <=250 cm.
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình: Mã hiệu định mức AF.11210 - Bê tông móng chiều rộng <= 250 cm
 
Cách đọc mã hiệu định mức như sau: cột mã hiệu (AF.112) + cột kích thước (10) = AF.11210.
Cách đọc nội dung công tác như sau: cột công tác xây lắp + cột điều kiện thi công + cột điều kiện kỹ thuật, ... = Bê tông móng, chiều rộng <=250 cm.
 
Trên cơ sở mã hiệu định mức do BXD ban hành, các địa phương sẽ ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình, với mã hiệu đơn giá công tác bê tông, tùy thuộc vào mác vữa bê tông mà có những mã hiệu đơn giá khác nhau, tức là mã đơn giá bê tông không bao giờ kết thúc bằng số 0 mà thường kết thúc với số tương ứng với mác bê tông.
Mã hiệu AF.10000 thuộc nhóm vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công. Sử dụng định mức cấp phối vữa bê tông độ sụt 2-4cm, địa phương sẽ ban hành MAĐG dựa trên mã hiệu định mức AF.11210 như sau:
AF.11212 - Công tác bê tông móng chiều rộng <=250 cm vữa Mác 150 XMPC30 đá 1x2 (Mã vữa: C2122 - M.150). 
AF.11213 - Công tác bê tông móng chiều rộng <=250 cm vữa Mác 200 XMPC30 đá 1x2 (Mã vữa: C2123 - M.200). 
AF.11214 - Công tác bê tông móng chiều rộng <=250 cm vữa Mác 250 XMPC30 đá 1x2 (Mã vữa: C2124 - M.250).
AF.11215 - Công tác bê tông móng chiều rộng <=250 cm vữa Mác 300 XMPC30 đá 1x2 (Mã vữa: C2125 - M.300).

Hiểu được ý nghĩa của việc đánh mã hiệu định mức, đơn giá như trên giúp cho người lập dự toán có cái nhìn tổng thể về hệ thống mã hiệu định mức đơn giá do các cơ quan quản lý nhà nước công bố. Trong thực tế việc tìm kiếm mã hiệu đơn giá phù hợp với nội dung công việc cần lập dự toán theo bộ đơn giá nhà nước là hoàn toàn không đơn giản.


Phần II - Tìm kiếm nội dung công tác, MAĐG trong thực tế


Lý thuyết và thực tế lúc nào cũng có một khoảng cách khá xa. Người mới tiếp cận với hệ thống mã hiệu đơn giá nhà nước rất khó khăn khi tìm kiếm mã hiệu đơn giá cho công tác thực tế so với bộ đơn giá do nhà nước ban hành. Chẳng hạn hạng mục dự toán cần công tác lắp đặt MCB 10A, cho dù người sử dụng có sử dụng phần mềm được quảng cáo thông minh đến đâu cũng không thể tìm ra công tác Lắp đặt MCB 10A.

Công ty Quyết Toàn hiểu được khó khăn của những người mới bắt đầu tiếp cận cách lập dự toán theo bộ đơn giá nhà nước, một hệ thống dữ liệu về nội dung công tác, MADG đã được ADTPro thu thập và sưu tầm. Dữ liệu dự toán được lập bởi các chuyên gia lập dự toán trong nhiều lĩnh vực như dân dụng, giao thông, thủy lợi,... .Hồ sơ dự toán đã được thẩm tra, phê duyệt, thanh tra, quyết toán cũng như đưa vào sử dụng đã hình thành nên một kho dữ liệu thư viện nội dung công tác vô cùng lớn.

Với hệ thống dữ liệu này người lập dự toán sẽ nhanh chóng tìm kiếm mã hiệu đơn giá phù hợp nội dung công việc mà mình cần tìm trong thực tế. Những hình ảnh minh họa sau đây minh họa mã hiệu đơn giá do BXD ban hành và nội dung công tác thực tế mà các đơn vị tư vấn đã lập.

Hình ảnh minh họa kết quả tìm kiếm mã hiệu đơn giá từ bộ đơn giá do địa phương công bố và tìm từ kho chuyên gia dự toán:
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 1A: Tìm mã hiệu AF.11111 từ bộ đơn giá địa phương
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 1B: Tìm từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán, có nhiều công tác áp dụng mã hiệu đơn giá AF.11111
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 2A: Tìm công tác đào nền đường mở rộng. Kết quả không có, do bộ đơn giá địa phương không ban hành
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 2B: Tìm từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán, kết quả đã có đơn vị sử dụng công tác đào nền đường mở rộng bằng máy
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 3A: Tìm công tác lắp dựng khung thép. Kết quả trả về chưa đúng với yêu cầu người lập dự toán cần
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 3B: Tìm từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán. Kết quả có nhiều đơn vị tư vấn đã lập dự toán công tác này
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 4A: Tìm công tác trát vách bê tông. Kết quả không có, do bộ đơn giá địa phương không ban hành
 
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Tìm hiểu mã hiệu, định mức đơn giá
Hình 4B: Tìm từ kho dữ liệu chuyên gia dự toán. Kết quả đã có đơn vị sử dụng công tác trát vách bê tông

Nguồn tham khảo: Bài viết có tham khảo nội dung từ website của VKT Bộ Xây dựng.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720076 | Online: 386